Polityka bezpieczeństwa jest obowiązkowym dokumentem

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-05-2014 r.

Zasady ochrony danych osobowych to nie tylko ustawa i wydane na jej podstawie rozporządzenia. Ze względu na specyfikę przetwarzania danych osobowych w różnych podmiotach konieczne jest stworzenie w większości z nich osobnych, autorskich regulacji dotyczących tej dziedziny.

Dotyczy to zwłaszcza firm informatycznych, w których to zagadnienie będzie wymagało innego podejścia w zależności od profilu działalności. Dlatego proste skopiowanie treści zapisów znalezionych w Internecie może jedynie przysporzyć więcej kłopotów niż brak regulacji w ogóle.

Najwyższe miejsce w hierarchii wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych zajmuje strategia IT. Wyznacza ona kierunki rozwoju obsługi informatycznej spółki na najbliższe lata. Powinna wskazywać m.in. na spodziewany zakres ochrony danych osobowych (jakie dane będą przetwarzane) i spodziewane środki realizacji tej ochrony. Strategia pozwala dobrze zaplanować przyszłe potrzeby zakupowe i politykę zatrudnienia, ale ze względu na koszty jej sporządzenia opracowują ją głównie większe firmy.

Natomiast dokumentem, który powinien obowiązywać w każdej firmie, jest polityka bezpieczeństwa. Jego opracowanie, a następnie wdrożenie należy do podstawowych zadań administratora danych. Jest to najważniejszy w danym podmiocie akt, regulujący ochronę danych osobowych. Obejmuje mechanizmy ochrony danych, stosowane zabezpieczenia sprzętowe i programowe, kryteria oceny ryzyka przetwarzania danych. Wskazuje on też osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych wraz z przysługującymi im uprawnieniami, a także ustanawia gradację poszczególnych uprawnień.

Polityka na ogół nie jest kompleksową regulacją. Ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez poszczególne firmy, częsta zachodzi potrzeba szczególnie dokładnego uregulowania najbardziej newralgicznych obszarów przetwarzania danych. Służą do tego np.:

 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym X lub Y;
 • Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemie Z;
 • Opis stosowanych metod i środków uwierzytelnienia;
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych;
 • Regulamin serwisowania i konserwacji systemów informatycznych.

Te dokumenty mogą mieć formę załączników do polityki bezpieczeństwa lub stanowić odrębne dokumenty w randze regulaminów, instrukcji czy zarządzeń. Dobrze byłoby, aby sama polityka odsyłała w swojej treści do tych dokumentów tak, by osoby czytające politykę wiedziały o istnieniu pozostałych dotyczących ich regulacji.

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35024 )
Array ( [docId] => 35024 )

Array ( [docId] => 35024 )