Program 500+ na dziecko może naruszać ochronę danych osobowych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 15-02-2016 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych krytycznie odniósł się do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego głównym założeniem jest przyznanie rodzinom pomocy w wysokości 500 zł na dziecko. Wątpliwości GIODO budzi zawarta w art. 38 projektu – propozycja zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, która nie była konsultowana z Generalnym Inspektorem.

Zmiana, którą ma wprowadzić art. 38 projektu, wprowadzona została do projektu podczas obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, o uniemożliwiło organowi do spraw ochrony danych osobowych wyrażenie opinii w tym zakresie. GIODO twierdzi, że projektowane regulacje zmieniające ustawę o ochronie danych osobowych odnosić się będą do praw podstawowych jednostek, a ostateczny kształt przepisów w sposób bezpośredni dotyczył będzie podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Zdaniem GIODO wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, niejako „przy okazji” procedowania regulacji dotyczącej świadczenia wychowawczego uznać należy za niebezpieczny precedens, który nie powinien mieć miejsca.

Generalny Inspektor podnosi, że projektowane zmiany ustawy o ochronie danych osobowych są sprzeczne z przepisami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.).

Projekt wprowadza bowiem koncepcję administratora danych, którego można by nazwać „zbiorowym”, „łącznym”, albo „wspólnym”, odstępuje od aktualnego modelu ochrony danych osobowych. Zdaniem GIODO zaproponowane przez projektodawcę nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w praktyce oznaczałyby całkowitą przebudowę modelu przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne. Spowodowałoby to chaos i uniemożliwiło realizację ustawowych zadań zarówno przez administratorów danych, jak i przez organ do spraw ochrony danych osobowych. Ponadto, jak zauważa GIODO proponowane zmiany są sprzeczne także z ogólnym rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych.

W związku z tym GIODO wnosi o wykreślenie z projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci art. 38.

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38577 )
Array ( [docId] => 38577 )

Array ( [docId] => 38577 )