Rejestrujesz kartę pre-paid – nie kseruj dowodu

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 09-08-2016 r.

Rejestrując karty pre-paid nie można zbierać kopii dokumentów tożsamości – informuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Do GIODO coraz częściej docierają sygnały, że firmy telekomunikacyjne wymagają kserokopii dowodu osobistego od osób, które chcą zarejestrować kartę pre-paid.

Od 25 lipca obowiązuje znowelizowana wersja Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nią każdy posiadacz karty pre-paid musi ją zarejestrować podając swoje dane osobowe. Jednak, jak informuje GIODO przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

 

Zgodnie z art. 60b ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, abonent podaje dostawcy usług swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko,

  • numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Prawo telekomunikacyjne określa więc jedynie obowiązek podania tych danych i ich zakres. Dostawca usług może sam ustalić sposób ich podania. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już w trakcie prac nad nowelizacją przestrzegał, że przekazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kopii dowodu osobistego może powodować problemy z właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym w zakresie ich gromadzenia i zabezpieczenia.

Zbieranie kopii dowodów tożsamości podczas rejestracji kart przedpłaconych, prowadzi do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych. W dowodach tożsamości znajdują się bowiem też inne dane niż imię, nazwisko i numer PESEL (wymagane przez Prawo telekomunikacyjne). W związku z tym, GIODO zaleca, żeby nie pozyskiwać danych w ten sposób. Zamiast kopiować dowód, można ewentualnie spisać z niego potrzebne dane (jeśli zezwalają na to przepisy).

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39332 )
Array ( [docId] => 39332 )