SKOK bez dostępu do danych osobowych potencjalnych spadkobierców

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 30-08-2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lipca 2016 r. orzekł, że interesem prawnym do udostępnienia danych osobowych nie jest zamiar zainicjowania postępowania sądowego, które ma ustalić spadkobierców dłużnika. Tym samy oddalił skargę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, której prezydent miasta odmówił udostępnienia danych osobowych.

W marcu 2015 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zwróciła się do prezydenta miasta o udostępnienie danych ze zbioru rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Chodziło o takie dane osobowe jak: imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania potencjalnych spadkobierców po zmarłym mężczyźnie. Zmarły był dłużnikiem SKOK. Żeby Kasa mogła dochodzić swoich należności, musiała poznać dane spadkobierców. Zdaniem SKOK jego interes prawy wynika z faktu istnienia wierzytelności. Prezydent miasta odmówił udostępnienia tych danych.

Stwierdził, że zamiar wystąpienia przez Kasę do sądu przeciwko spadkobiercom dłużnika nie jest wystarczającym interesem prawnym do udostępnienia ich danych osobowych. Decyzję tę utrzymał w mocy Wojewoda Dolnośląski, do którego zwrócił się SKOK. Wojewoda również stwierdził, że Kasa nie wykazała swojego interesu prawnego. Poza tym, zdaniem Wojewody, spadkobiercami nie muszą być osoby wskazywane przez SKOK i to sąd powszechny powinien ustalić właściwych spadkobierców. Dodatkowo Wojewoda wyjaśnił, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie wymaga podania danych osobowych potencjalnych spadkobierców.

SKOK zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd potwierdził, że skarżący był dłużnikiem SKOK i że w momencie jego śmierci długi przeszły na spadkobierców. Jednak odnośnie do interesu prawnego WSA podzielił pogląd zarówno prezydenta miasta, jak i Wojewody Dolnośląskiego. WSA potwierdził, że wskazane przez SKOK osoby niekoniecznie musiały być spadkobiercami, dlatego udostępnienie ich danych nie mieściło się w interesie prawnym SKOK. Zwłaszcza, że ten, jak sam przyznał, wystąpił o nie, aby przyspieszyć postępowanie. Sąd, podobnie jak organy administracji, stwierdził też, że żądane przez SKOK dane osobowe nie były mu potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie spadkobierców.

SKOK zaskarżył również ten wyrok. Zarzucał WSA, że błędnie zinterpretował przesłankę interesu prawnego i nie uwzględnił tego, że interes prawny wynika z samego istnienia wierzytelności. Naczelny Sąd Administracyjny uznał tę skargę za bezzasadną. NSA wyjaśnił, że interesem prawnym nie jest zamiar zainicjowania postępowania sądowego, które ma ustalić spadkobierców. Zdaniem NSA nie jest to interes prawny konkretny, aktualny, obiektywnie istniejący. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w polskim systemie dziedziczenia sam fakt istnienia wierzytelności, nie jest podstawą do udostępnienia danych osobowych, dlatego prezydent miasta słusznie nie udostępnił danych SKOK. NSA przyznał rację Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu i oddalił skargę kasacyjną.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lipca 2016 r. (sygn. akt II OSK 286/16)

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39403 )
Array ( [docId] => 39403 )