Środki bezpieczeństwa stosowane na wysokim poziomie zabezpieczeń

Autor: Marcin Sarna
Data: 08-09-2014 r.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administratorzy danych mają obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń systemu informatycznego. Osoba odpowiedzialna powinna zadbać o wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności należy zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Na podstawie ustawy minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z paragrafem 6 tego dokumentu zabezpieczenia wymagane przez ustawę dzielą się na 3 poziomy: podstawowy, podwyższony i wysoki.

Zabezpieczenia na poziomie podstawowym muszą być stosowane, gdy:

  • w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy (czyli tzw. dane wrażliwe);

  • żadne z urządzeń systemu informatycznego nie jest połączone z siecią publiczną.

Zabezpieczenia na poziomie podwyższonym powinny być stosowane w następujących przypadkach:

  • w systemie informatycznym są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy;

  • żadne z urządzeń systemu informatycznego nie jest połączone z siecią publiczną.

Jeżeli zaś chociaż jedno urządzenie ma połączenie z Internetem, administrator musi stosować wysoki poziom wysoki zabezpieczeń.

Co do minimalnych wymogów stawianych przez poszczególne poziomy zabezpieczeń można wskazać w szczególności dla:

  • poziomu podstawowego: kontrola dostępu do danych, zabezpieczenia przed utratą danych wskutek awarii zasilania lub zakłóceń w sieci zasilającej, wykonywanie kopii zapasowych;

  • poziomu podwyższonego: ustawienie reguły, zgodnie z którą hasło dostępowe składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, zabezpieczenie urządzeń i nośników w sposób zapewniający poufność i integralność danych;

  • poziomu wysokiego: ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem; stosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35668 )
Array ( [docId] => 35668 )

Array ( [docId] => 35668 )