Środki bezpieczeństwa stosowane na wysokim poziomie zabezpieczeń

Autor: Marcin Sarna
Data: 08-09-2014 r.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administratorzy danych mają obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń systemu informatycznego. Osoba odpowiedzialna powinna zadbać o wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności należy zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Na podstawie ustawy minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z paragrafem 6 tego dokumentu zabezpieczenia wymagane przez ustawę dzielą się na 3 poziomy: podstawowy, podwyższony i wysoki.

Zabezpieczenia na poziomie podstawowym muszą być stosowane, gdy:

 • w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy (czyli tzw. dane wrażliwe);

 • żadne z urządzeń systemu informatycznego nie jest połączone z siecią publiczną.

Zabezpieczenia na poziomie podwyższonym powinny być stosowane w następujących przypadkach:

 • w systemie informatycznym są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy;

 • żadne z urządzeń systemu informatycznego nie jest połączone z siecią publiczną.

Jeżeli zaś chociaż jedno urządzenie ma połączenie z Internetem, administrator musi stosować wysoki poziom wysoki zabezpieczeń.

Co do minimalnych wymogów stawianych przez poszczególne poziomy zabezpieczeń można wskazać w szczególności dla:

 • poziomu podstawowego: kontrola dostępu do danych, zabezpieczenia przed utratą danych wskutek awarii zasilania lub zakłóceń w sieci zasilającej, wykonywanie kopii zapasowych;

 • poziomu podwyższonego: ustawienie reguły, zgodnie z którą hasło dostępowe składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, zabezpieczenie urządzeń i nośników w sposób zapewniający poufność i integralność danych;

 • poziomu wysokiego: ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem; stosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35668 )
Array ( [docId] => 35668 )

Array ( [docId] => 35668 )