Automatyczne umorzenie udziałów – zapisy w umowie spółki

Data: 15-02-2014 r.

Konstrukcja automatycznego umorzenia udziałów nie jest obligatoryjną klauzulą w umowie spółki z o.o. Jednakże, aby możliwe było skorzystanie z tego rozwiązania, niezbędne jest wprowadzenie stosowanych postanowień do treści umowy spółki.

Samo umorzenie udziałów zostało uregulowane w art. 199 § 4 i 5 ksh, zgodnie z którymi umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.

Przesłanki zawarte w umowie

Do tego rodzaju umorzenia dochodzi niejako z automatu w chwili zaistnienia określonego w umowie zdarzenia. Z tym momentem udziały są unicestwiane z mocy prawa bez konieczności podjęcia uchwały o umorzeniu. Przy czym musi być spełniony jeden warunek – otóż umowa spółki musi przewidywać przesłankę lub przesłanki prowadzące do tego skutku. Warunki takie mogą być przez wspólników określane swobodnie, najczęściej jednakże dotyczą dojścia do skutku albo fiaska określonego przedsięwzięcia gospodarczego bądź jego etapu. Przykładowo zdarzeniem takim może być:

 • nie uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • nie zakończenie inwestycji w określonym terminie,
 • nie otrzymanie dofinansowania albo kredytu bankowego,
 • nie zawarcie umowy z inwestorem.

Ważne

Do umorzenia automatycznego stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym. Dotyczy to kwestii wynagrodzenia za umorzony udział. Nie może ono być niższe od wartości księgowej udziału. Możliwe jest ustalenie w umowie spółki wynagrodzenia wyższego, np. poprzez wskazanie konkretnej kwoty lub przelicznika albo algorytmu mającego służyć do jego wyliczenia.

Uchwała o obniżeniu kapitału

Konsekwencją umorzenia automatycznego jest konieczność podjęcia przez zarząd uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Wynika to z faktu, że umorzenie prowadzi do likwidacji udziałów oraz związanych z nimi praw. Skoro zatem część udziałów ulega unicestwieniu, to zmianie może ulec wysokość kapitału zakładowego. To zaś wymaga podjęcia stosownej czynności, którą jest właśnie ww. uchwała zarządu. Pamiętać należy o tym, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. nie może być niższy niż 5.000 zł. Jeśli zatem w efekcie umorzenia automatycznego doszłoby do spadku wartości kapitału zakładowego poniżej tej kwoty, konieczne byłoby jego natychmiastowe podwyższenie do poziomu wymaganego przez Kodeks spółek handlowych.

Konieczność podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego nie powstanie, jeśli wynagrodzenie wypłacane wspólnikom będzie pochodzić z innych funduszy spółki, w szczególności z czystego zysku spółki.

Instytucja umorzenia automatycznego jest wykorzystywana do umożliwienia wspólnikom łatwego wyjścia ze spółki na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia, dla którego została ona zawiązana.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33821 )
Array ( [docId] => 33821 )

Array ( [docId] => 33821 )