Czy kontynuowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy będzie łatwiejsze

Autor: Samir Kayyali
Data: 27-07-2018 r.

Dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej? Sprawdźmy, jakie rozwiązania przewiduje projekt.

Obecne przepisy

W przypadku śmierci przedsiębiorcy-osoby fizycznej pojawiają się duże problemy prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Spadkobiercy dziedziczą bowiem majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednakże zawarte umowy m.in. z kontrahentami i pracownikami, bankami czy firmami leasingowymi wygasają. Nie zawsze jest możliwa przez spadkobiercę „reaktywacja” prowadzonego przez zmarłego przedsiębiorstwa.

Bardziej świadomi przedsiębiorcy przekształcili jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki kapitałowe (spółka z o.o.), bądź wnieśli do niej majątek związany z prowadzonym przedsiębiorstwem w drodze aportu.

Po zmianach

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może ustanowić osobę zarządcy sukcesyjnego, która będzie widoczna w CEIDG. Zarządca ten będzie prowadził sprawy i reprezentował przedsiębiorstwo w spadku, m. in. tuż po śmierci przedsiębiorcy sporządzi on wykaz składników majątku przedsiębiorstwa, który zakreśli ramy odpowiedzialności i uprawnień zarządcy sukcesyjnego. Zarządcą sukcesyjnym będzie mogła być osoba fizyczna bez względu czy jest spokrewniona ze zmarłym przedsiębiorcą i czy profesjonalnie trudni się zarządzaniem majątkiem. W przypadku śmierci przedsiębiorcy, który nie powoła zarządcy sukcesyjnego, uprawnienie to będzie przysługiwało małżonkowi przedsiębiorcy bądź osobie, która przyjęła zapis windykacyjny.

Tymczasowy  zarząd  sukcesyjny przedsiębiorstwem zmarłego przedsiębiorcy powinien być powierzony wyłącznie jednej osobie. W przeciwieństwie do prokury  zarząd  sukcesyjny obejmuje nie tylko umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku, ale także zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Z funkcją zarządcy  sukcesyjnego wiążą się obowiązki, m.in. w sferze prawa podatkowego, prawa pracy czy w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 Zarząd  sukcesyjny nie będzie mógł być przeniesiony. Zarządca  sukcesyjny będzie jednak mógł, podobnie jak prokurent, ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Z uwagi na bezpieczeństwo osób trzecich  zarządu  sukcesyjnego nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku”. Zarząd  sukcesyjny będzie miał charakter tymczasowy. Zgodnie z podstawową zasadą, zarządca  sukcesyjny będzie mógł prowadzić przedsiębiorstwo do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Opinia eksperta

Z całą pewnością, wprowadzenie projektowanej ustawy ułatwi sukcesję tzw. firm rodzinnych. Jest to o tyle istotne, że z uwagi na obecnie obowiązujące ograniczenia prawne kontynuowanie działalności gospodarczej przez spadkobierców przedsiębiorcy jest bardzo trudne, co może przyczynić się do zamykania rentownych i wieloletnich polskich marek jednocześnie wywołując negatywne skutki społeczne: jak zwolnienia załóg pracowniczych czy uniemożliwienie konsumentom dostępu do wysokiej jakości dóbr, które od wielu lat znają. 

Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Samir Kayyali

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40933 )
Array ( [docId] => 40933 )