Kontrola  UOKiK – nowelizacja przewiduje większą ochronę przedsiębiorców

Data: 27-05-2014 r.

Wraz z poszerzeniem uprawień UOKiK wzmocnieniu ulegnie również ochrona przedsiębiorców. Mianowicie podmioty podlegające kontroli będą mogły wnieść zażalenie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów na czynności kontrolne wykraczające poza zakres przedmiotowy kontroli lub inne działania niezgodnie z przepisami.

Zażalenie na czynności kontrolne będzie mógł wnieść nie tylko podmiot przeszukiwany, ale także osoby (np. członkowie zarządu spółki), których prawa zostały naruszone w toku przeszukania. Zażalenie będzie podlegało rozpoznaniu w terminie siedmiu dni od przekazania do sądu przez prezesa UOKiK. W razie uwzględnienia zażalenia, dowody uzyskane w wyniku zaskarżonej czynności nie będą mogły być wykorzystane w postępowaniach prowadzonych przez prezesa UOKiK, ani w żadnych innych postępowaniach prowadzonych na podstawie innych przepisów (np. kodeksu karnego).

Łagodzenie kar - leniency

 

Pewnych zmian dozna również regulacja dotycząca łagodzenia kar (tzw. leniency). Jest to możliwość znaczącego obniżenia kary pieniężnej lub całkowitego odstąpienia od jej nałożenia. Przedsiębiorca, który uczestniczy w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję musi złożyć odpowiedni wniosek do UOKIK. Wniosek taki jest uwzględniany jedynie po spełnieniu ściśle wymienionych w ustawie przesłanek. Na mocy nowelizacji przedsiębiorca będzie miał obowiązek wycofać się z nielegalnego porozumienia z innymi przedsiębiorcami niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli nie wycofał się z niego przed jego złożeniem. Wcześniej ustawa stanowiła, że ma to nastąpić nie później niż w dniu poinformowania prezesa UOKiK o istnieniu porozumienia lub przedstawienia dowodu na jego istnienie).

24 kwietnia 2014 r. projekt został przyjęty przez Sejm i przekazany do prac w Senacie. Nowa regulacja zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703)

rozporządzenie Rady WE nr 139/2004

Paweł Sikora, adwokat, senior associate w KKG Kubas Kos Gaertner

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34954 )
Array ( [docId] => 34954 )