Łatwiejszy dostęp do kolejnych 101 zawodów

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 07-07-2015 r.

Dnia 25 czerwca 2015 r. Sejm RP przyjął tzw. III transzę deregulacyjną, tj. ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zmiany dotyczą m.in. takich zawodów jak rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik czy inżynier pożarnictwa.

Przyjęta ustawa przewiduje otwarcie 100 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Dotyczy profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze.

Wśród przyjętych ułatwień są m.in. takie zmiany jak:

  • ograniczenie praktyk zawodowych,
  • umożliwienie samokształcenia,
  • obniżenie opłat za egzaminy zawodowe,
  • zniesienie niektórych biurokratycznych obowiązków,
  • uelastycznienie warunków zatrudnienia.

Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy.

Z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się jednak negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie innowacyjności. Po wejściu w życie uchwalonej ustawy liczba zawodów objętych deregulacją wyniesie w sumie 247.

Przyjęta ustawa stanowi trzeci etap procesu deregulacji dostępu do zawodów:

  • I transza deregulacji, obejmująca 51 zawodów (ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. (część przepisów 1 stycznia 2014 r.),
  • II transza deregulacji obejmuje 91 zawodów i została uchwalona 9 maja 2014 r., a weszła w życie 10 sierpnia.
Źródło:

Sejm RP

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37459 )
Array ( [docId] => 37459 )