Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie członka zarządu

Autor: Przemysław Gogojewicz
Data: 25-03-2014 r.

Na podstawie Konstytucji oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego można domagać się odszkodowania za niesłuszne aresztowanie podczas czynności organów ścigania. Warunkiem dla przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia jest jednak ustalenie „niewątpliwej niesłuszności” tego aresztowania.

Zażalenie zatrzymanego bezzwłocznie powinno być przekazane sądowi wraz z niezbędnymi dokumentami, które były podstawą zatrzymania. Sąd rozpoznaje zażalenie także niezwłocznie na posiedzeniu, o którym zawiadamia prokuratora. Jeżeli sąd uzna to za celowe, może zarządzić doprowadzenie zatrzymanego na posiedzenie, chociaż jego udział nie jest konieczny.

Sądem właściwym do rozpoznania zażalenia jest sąd rejonowy miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania. Zgodnie z art. 246 § 1 k.p.k., na żądanie zatrzymanego, sąd jest zobowiązany zbadać zarówno legalność zatrzymania, jak i jego zasadność oraz prawidłowość wykonania. Przez legalność zatrzymania należy rozumieć zgodność zatrzymania z obowiązującym prawem.

Zasadność zatrzymania polega na tym, że jest ono uzasadnione okolicznościami faktycznymi oraz przestrzegane są zasady proporcjonalności. Prawidłowość wykonania zatrzymania odnosi się do sposobu wykonania samej czynności zatrzymania, jak i innych okoliczności towarzyszących jego dalszemu stosowaniu, a szczególnie respektowaniu praw zatrzymanego. 

Sąd, stwierdzając bezzasadność lub nielegalność zatrzymania, zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Stwierdzenie nieprawidłowości w jego wykonaniu nie wywołuje takiego skutku. Jednakże jeżeli te nieprawidłowości są poważne, a także wówczas, gdy zatrzymanie było bezzasadne lub nielegalne, sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania. Takie zawiadomienie może stwarzać odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną. W każdym razie musi toczyć się postępowanie służbowe wyjaśniające, o wyniku którego powinien być zawiadomiony sąd. 

Przemysław Gogojewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34494 )
Array ( [docId] => 34494 )

Array ( [docId] => 34494 )