Opowiedzialność członków rady nadzorczej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

Zgodnie z art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych, członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Przepis ten wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki członków organów spółki, w tym rady nadzorczej.

Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej członków wymienionych organów spółki oraz likwidatorów są: zawinione działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub umową spółki, szkoda oraz związek przyczynowy między zawinionym zachowaniem a szkodą. Na spółce ciąży obowiązek wykazania szkody, naruszenia prawa lub postanowień umowy spółki oraz związku przyczynowego między tym naruszeniem a szkodą.

Ze względu na użycie sformułowania „chyba, że” zmienia się rozkład ciężaru dowodu. Działania lub zaniechania członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, a także likwidatora obejmują swym zakresem obowiązki związane ze sprawowaną funkcją. Uzasadnione jest wobec tego stwierdzenie, że osoby te odpowiadają z tytułu nienależytego sprawowania zarządu, nadzoru, kontroli.

Aby można mówić o odpowiedzialności członka rady nadzorczej, jego zachowanie musi być sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Przykładowo, sprzeczność z prawem działania wyrządzającego spółce szkodę może dotyczyć przepisów kodeksu spółek handlowych określających obowiązki członka rady nadzorczej

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej oparta jest na zasadzie winy domniemanej. Oznacza to, że przy dochodzeniu odszkodowania od członka rady, na spółce ciąży jedynie obowiązek:

 • wykazania szkody wyrządzonej przez członka rady,
 • naruszenia przez niego prawa lub postanowień umowy spółki oraz
 • związku przyczynowego pomiędzy tym naruszeniem a szkodą (art. 415 kodeksu cywilnego).

Natomiast spółka nie musi już wykazywać winy sprawcy szkody, którą się domniemuje, czyli z góry się zakłada że ona istnieje. To członek rady nadzorczej, aby uwolnić się od odpowiedzialności, musi wykazać, że nie ponosi winy za powstałą szkodę. Tym samym, spółka ma w tym względzie ułatwione zadanie, nie musi bowiem udowadniać najtrudniejszej w całej sprawie okoliczności - winy sprawcy szkody.

W tym miejscu należy dodać, że winę członka rady nadzorczej ocenia się przez pryzmat szczególnej staranności zawodowej, jakiej się od niego oczekuje. Zgodnie bowiem z art. 293 § 2 kodeksu spółek handlowych, członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Na koniec warto wspomnieć, że powyższe zasady odpowiedzialności odnoszą się również do członków komisji rewizyjnej, która jest organem zbliżonym do rady nadzorczej.

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25671 )
Array ( [docId] => 25671 )

Array ( [docId] => 25671 )