Rada nadzorcza sprzedaje nieruchomość spółki

Autor: Marcin Sarna
Data: 30-06-2015 r.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Z tego też m.in. powodu rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

Wspólnicy mogą postanowić w umowie spółki, że uprawnienia rady nadzorczej będą szersze. W szczególności mogą oni postanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu (art. 220 ksh). Artykuł ten jedynie przykładowo wskazuje możliwości rozszerzenia uprawnień rady nadzorczej. To, jak szeroko można owe uprawnienia rozszerzyć, określa art. 3531 kc, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej nie może być przede wszystkim sprzeczne z naturą spółki z o.o. Naturą tej spółki jest m.in. to, że zarząd jest organem uprawnionym do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. Rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej nie może naruszać wyłącznych kompetencji tak zarządu, jak i zgromadzenia wspólników.

 

Rozszerzania kompetencji rady nadzorczej należy dokonywać zgodnie z jej wyłącznie kontrolno-nadzorczym charakterem. Z tego powodu uważam, że ponieważ upoważnienie rady nadzorczej do wykonywania „wszystkich kompetencji i czynności związanych z procesem sprzedaży” obejmuje m.in. uprawnienie do negocjowania ceny, wybrania nabywcy i podpisania umowy, planowane przez wspólników poszerzenie kompetencji rady nadzorczej wykracza poza dopuszczalne prawem granice.

Rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej może nastąpić wyłącznie w umowie spółki. Należałoby więc podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki, a nie poprzestawać na upoważnieniu rady nadzorczej w samej uchwale. Także ten drugi, formalny powód pozwala na stwierdzenie, że uchwała proponowana przez wspólników nie powinna zostać przegłosowana. Zarząd nie ma przy tym możliwości nieuwzględnienia ujęcia tej uchwały w porządku obrad zgromadzenia wspólników. Należy jednak przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą wyjaśnić wspomniane wyżej, prawne uwarunkowania. Może to zrobić radca prawny spółki, ewentualnie sam zarząd. 

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37420 )
Array ( [docId] => 37420 )