Tajemnica bankowa przedsiębiorcy może zostać ujawniona Policji

Data: 19-12-2013 r.

Policja dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom popełnianym przez zarządzających w spółkach lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, może korzystać z informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Aby żądanie Policji udostępnienia danych klienta banku mogło być zrealizowane muszą zostać spełnione następujące wymogi:

  • żądanie powinno przybrać formę postanowienia sądu okręgowego, właściwego dla siedziby organu wnioskującego,
  • postanowienie sądu musi być wydane na pisemny wniosek komendanta głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego.

Celowość

Obligatoryjnym wymogiem jest również cel uzyskania od banku informacji chronionych tajemnicą bankową, który został określony w art. 20 ust. 3 ustawy o Policji.

Zgodnie z tym przepisem pozyskiwane informacje muszą być konieczne dla zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji oraz do ustalenia sprawców przestępstwa lub zdobycia dowodów. Należy jednak podkreślić, że bank nie będzie upoważniony do badania, czy przekazywanie informacji jest uzasadnione opisanym wcześniej celem. Zasadność merytoryczna wniosku badana jest przez sąd okręgowy, który wydaje postanowienie.

Forma

Oczywiste jest również, że żądanie policji powinno spełniać podobne przesłanki, co żądanie kierowane przez sąd lub prokuraturę w innych przypadkach dotyczących przekazania informacji objętych tajemnicą bankową. Musi być sporządzone w formie pisemnej, powoływać podstawę faktyczną, czyli złożenie wniosku przez odpowiedniego komendanta policji, określać zakres informacji i podmioty, których te informacje dotyczą.

Wykroczenie

Prawo bankowe ani przepisy żadnej innej ustawy nie przewidują uprawnienia Policji do ubiegania o ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z postępowaniem przeciwko spółce z o.o. w sprawie o wykroczenie. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z prowadzonym przez Policję postępowaniem w sprawach o wykroczenie może nastąpić jedynie za zgodą beneficjenta tej tajemnicy, wyrażoną przy zachowaniu rygorów zawartych w treści art. 104 ust. 3 Prawa bankowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33243 )
Array ( [docId] => 33243 )