Wadliwie złożone pełnomocnictwo powoduje odrzucenie oferty przetargowej

Data: 04-11-2013 r.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje stanowiące dokumentację wchodzącą w skład oferty przetargowej, wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Inaczej dojdzie do odrzucenia oferty przetargowej. Tak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza (KIO/UZP 1393/13).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny z siedzibą w Poznaniu (dalej: "zamawiający") prowadziła w trybie zapytania o cenę, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących na własne potrzeby. Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty jednej ze spółek. W uzasadnieniu faktycznym Agencja podnosiła, że firma złożyła wraz z ofertą wadliwe pełnomocnictwo. Na mocy art. 26 ust. 3 Pzp została wezwana do jego uzupełnienia. Pełnomocnictwo zostało jednak złożone po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów. W treści wezwania zamawiający wskazał, że brakujące dokumenty należy złożyć w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Rejonowego w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 w nieprzekraczalnym terminie. Natomiast niezłożenie pełnomocnictwa albo złożenie go po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy z postępowania. Firma przekroczyła termin, a następnie złożyła odwołanie.

W omawianej sprawie określony przez zamawiającego termin na uzupełnienie pełnomocnictwa do podpisania oferty należy uznać za realny i zupełnie wystarczający do dokonania czynności. Jednocześnie izba stwierdziła, że nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania spółki. Nie została bowiem wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających jego merytoryczne rozpoznanie. Następnie izba uznała, że czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty odwołującego w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp jest prawidłowa. Firma w wyznaczonym terminie nie uzupełniła bowiem pełnomocnictwa do podpisania oferty.

Termin, który zamawiający może wyznaczyć dla uzupełniania dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, nie został przez ustawodawcę doprecyzowany. Oznacza to, że zamawiający każdorazowo określa jego długość korzystając z instytucji wezwania do uzupełnienia.
Niewątpliwie jednak powinien to być termin umożliwiający wykonawcom realne uzupełnienie żądanych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń. Jednocześnie zamawiający jest zobowiązany kierować się zasadą szybkości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem nie może dostosowywać terminów na uzupełnienie dokumentów do potrzeb konkretnego wykonawcy, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców, na podstawie art. 7 ust. 1 Pzp. W omawianym przypadku izba uznała wyznaczony termin za realny i zupełnie wystarczający. Tym samym zamawiający miał prawo wykluczyć spółkę z postępowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25844 )
Array ( [docId] => 25844 )

Array ( [docId] => 25844 )