Weksel bez określenia formy prawnej, ale z podaniem numeru KRS jest ważny

Data: 10-02-2014 r.

Weksel własny wystawiony przez osobę prawną pozostaje ważny, nawet jeśli nie określa formy prawnej wystawcy. Musi jednak w sposób jednoznaczny wskazywać, kto jest wystawcą. Dlatego też istotne jest podanie numeru spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

W wekslu wystawionym przez osobę prawną – przedsiębiorcę, powinna być wpisana firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która powinna zawierać także określenie formy prawnej przedsiębiorcy (art. 435 § 1-2 KC).

Weksel musi identyfikować wystawcę

N. sp. z o.o., prowadząca działalność w zakresie leasingowania samochodów i naczep zawarła z I. sp. z o.o. sześć umów leasingowych. Zabezpieczeniem należności miał być wystawiony przez spółkę I. weksel własny in blanco, który został dodatkowo poręczony osobiście przez prezesa zarządu i trzy inne osoby fizyczne.

Wystawiający weksel prezes spółki I. przystawił na nim pieczątkę firmową, w której znalazła się niepełna nazwa spółki, bez oznaczenia jej formy prawnej. W treści pieczątki znajdował się jeszcze adres, numery NIP i REGON, a także numer wpisu do KRS. Spółka N., gdy nie otrzymała należności za leasingowane pojazdy, wystąpiła o zapłatę weksla w postępowaniu nakazowym, określając swoje roszczenia na ponad 88 tys. zł. Sądowy nakaz zapłaty otrzymała.

Tymczasem dłużnicy – spółka I. wystawiająca weksel i osoby fizyczne będące poręczycielami wekslowymi – zakwestionowali jego ważność i zaskarżyli nakaz zapłaty. Uznali, że skoro brak jest pełnej nazwy spółki i oznaczenia jej formy prawnej – spółka z o.o. – to cały weksel i zobowiązania z niego wynikające są nieważne. Sąd I instancji odrzucił twierdzenia dłużnika-wystawcy weksla i utrzymał w mocy nakaz zapłaty. Sąd II instancji powziął wątpliwości i zdecydował się przedstawić Sądowi Najwyższemu pytania prawne.

Ważne

Weksel, jako rodzaj zobowiązania abstrakcyjnego, oderwanego od pierwotnej podstawy prawnej, musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów prawa.

Sąd Najwyższy uznał, że najistotniejsza jest w tym wypadku możliwość jednoznacznej indentyfikacji wystawcy weksla in blanco, która może nastąpić niekoniecznie za pomocą samej firmy wystawcy, nawet niekompletnej, ale także za pomocą prawidłowo wskazanego numeru KRS.

Przepisy określają elementy weksla

Weksel, jako rodzaj zobowiązania abstrakcyjnego, oderwanego od pierwotnej podstawy prawnej, musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów – taki formalizm wynika z jego abstrakcyjnego i gwarancyjnego charakteru. Jednakże w przypadku, gdy przepisy nie przesądzają w sposób wyraźny niektórych elementów treści weksla, dopuszczalna jest szersza wykładnia przepisów. Na taką okoliczność wskazał Sąd Najwyższy.


Tagi: krs, weksel, nip, regon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33816 )
Array ( [docId] => 33816 )

Array ( [docId] => 33816 )