Weksel bez określenia formy prawnej, ale z podaniem numeru KRS jest ważny

Data: 10-02-2014 r.

Weksel własny wystawiony przez osobę prawną pozostaje ważny, nawet jeśli nie określa formy prawnej wystawcy. Musi jednak w sposób jednoznaczny wskazywać, kto jest wystawcą. Dlatego też istotne jest podanie numeru spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

W wekslu wystawionym przez osobę prawną – przedsiębiorcę, powinna być wpisana firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która powinna zawierać także określenie formy prawnej przedsiębiorcy (art. 435 § 1-2 KC).

Weksel musi identyfikować wystawcę

N. sp. z o.o., prowadząca działalność w zakresie leasingowania samochodów i naczep zawarła z I. sp. z o.o. sześć umów leasingowych. Zabezpieczeniem należności miał być wystawiony przez spółkę I. weksel własny in blanco, który został dodatkowo poręczony osobiście przez prezesa zarządu i trzy inne osoby fizyczne.

Wystawiający weksel prezes spółki I. przystawił na nim pieczątkę firmową, w której znalazła się niepełna nazwa spółki, bez oznaczenia jej formy prawnej. W treści pieczątki znajdował się jeszcze adres, numery NIP i REGON, a także numer wpisu do KRS. Spółka N., gdy nie otrzymała należności za leasingowane pojazdy, wystąpiła o zapłatę weksla w postępowaniu nakazowym, określając swoje roszczenia na ponad 88 tys. zł. Sądowy nakaz zapłaty otrzymała.

Tymczasem dłużnicy – spółka I. wystawiająca weksel i osoby fizyczne będące poręczycielami wekslowymi – zakwestionowali jego ważność i zaskarżyli nakaz zapłaty. Uznali, że skoro brak jest pełnej nazwy spółki i oznaczenia jej formy prawnej – spółka z o.o. – to cały weksel i zobowiązania z niego wynikające są nieważne. Sąd I instancji odrzucił twierdzenia dłużnika-wystawcy weksla i utrzymał w mocy nakaz zapłaty. Sąd II instancji powziął wątpliwości i zdecydował się przedstawić Sądowi Najwyższemu pytania prawne.

Ważne

Weksel, jako rodzaj zobowiązania abstrakcyjnego, oderwanego od pierwotnej podstawy prawnej, musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów prawa.

Sąd Najwyższy uznał, że najistotniejsza jest w tym wypadku możliwość jednoznacznej indentyfikacji wystawcy weksla in blanco, która może nastąpić niekoniecznie za pomocą samej firmy wystawcy, nawet niekompletnej, ale także za pomocą prawidłowo wskazanego numeru KRS.

Przepisy określają elementy weksla

Weksel, jako rodzaj zobowiązania abstrakcyjnego, oderwanego od pierwotnej podstawy prawnej, musi być sporządzony ściśle według obowiązujących przepisów – taki formalizm wynika z jego abstrakcyjnego i gwarancyjnego charakteru. Jednakże w przypadku, gdy przepisy nie przesądzają w sposób wyraźny niektórych elementów treści weksla, dopuszczalna jest szersza wykładnia przepisów. Na taką okoliczność wskazał Sąd Najwyższy.


Tagi: krs, weksel, nip, regon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33816 )
Array ( [docId] => 33816 )

Array ( [docId] => 33816 )