Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Data: 09-08-2013 r.

Pełnomocnictwo ogólne stanowi wystarczające upoważnienie do wystąpienia w imieniu mocodawcy z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów podatkowych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2001/11)

Zastępca dyrektora departamentu rachunkowości i podatków banku zwrócił się do ministra finansów o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych. Do wniosku zostało załączone pełnomocnictwo, z którego wynikało uprawnienie zastępcy dyrektora do występowania w imieniu banku przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz egzekucyjnymi we wszystkich czynnościach procesowych i egzekucyjnych, a także przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z działalnością departamentu rachunkowości i podatków banku.

Minister finansów jednak uznał, że przedstawione pełnomocnictwo jest niewystarczające i wezwał bank do złożenia dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby do reprezentowania banku w tej sprawie. Wnioskodawca w odpowiedzi nadesłał regulamin wewnętrzny departamentu, jednak i to pismo nie rozwiało wątpliwości szefa resortu i w efekcie pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Bank złożył zażalenie, ale minister finansów utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który uwzględnił skargę banku.

WSA w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że wymieniona osoba była prawidłowo umocowana do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Wynikało ono bowiem z dokumentu pełnomocnictwa, które – jak podkreślił sąd – w swojej konstrukcji miało charakter ogólny. Ponadto sama treść nadesłanych dokumentów wewnętrznych świadczyła na korzyść banku. Orzeczenie WSA zostało zaskarżone przez ministra finansów, który wniósł skargę kasacyjną do NSA. Skarga została jednak oddalona.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jest czynnością zwykłego zarządu, do których uprawnia pełnomocnictwo ogólne. Ranga wydanej interpretacji indywidualnej i jej skutki prawne nie są dla strony na tyle poważne, aby wystąpienie o jej wydanie należało traktować jako czynność przekraczającą zakres czynności zwykłego zarządu. W związku z tym zastępca dyrektora departamentu rachunkowości i podatków był uprawniony do złożenia wniosku.


Źródło
: Wyrok NSA z 13 czerwca 2013 r., (II FSK 2001/11)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25808 )
Array ( [docId] => 25808 )

Array ( [docId] => 25808 )