Zawieszenie działalności gospodarczej

Autor: Borkowska Olga
Data: 03-04-2012 r.

Przedsiębiorca, który z różnych przyczyn nie jest w stanie dalej prowadzić dzielności gospodarczej zamiast zakończyć prowadzenie działalności może ją zawiesić na określony przez przepisy okres czasu.

Przepisy dopuszczają zawieszenie prowadzenia działalności jedynie przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Może on zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Zatem przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie dzielności np.: na okres 45 dni.

Celem zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w CEIDG tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Internetu lub we właściwej dla przedsiębiorcy gminie.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.

 

Pomimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca w okresie zawieszenia może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności, zbywać środki trwałe i wyposażenie. Pomimo zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności. Przedsiębiorca ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, a dodatkowo jest obowiązany wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25637 )
Array ( [docId] => 25637 )