Zawieszenie działalności gospodarczej

Autor: Krzyś Honorata
Data: 03-01-2013 r.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać prac związanych z tą działalnością. Tym samym, nie może na przykład udostępnić potencjału ani doświadczenia swojej firmy innym podmiotom jako podwykonawca.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może:

  1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego we wniosku (przy czym nie może on być wcześniejszy, niż dzień złożenia wniosku). Wpis o wznowieniu działalności jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w KRS.

Małgorzata Niezgoda-Kamińska


Zobacz także:

Krzyś Honorata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25750 )
Array ( [docId] => 25750 )