Tajemnica przedsiębiorstwa

Data: 27-12-2012 r.

Tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje zatrudnionych przez cały okres zatrudnienia oraz 3 lata po ich odejściu z pracy, chyba że umowa między stronami głosi inaczej lub stan tajemnicy ustał.

Artykuł 11 ust. 4. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z 16 kwietnia 1993 r.) definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa, jako nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Przykład

Zbigniew N. uruchomił produkcję w ramach własnej działalności gospodarczej, wykorzystując wiedzę, którą zdobył w poprzednim miejscu pracy. Były pracodawca skierował przeciw niemu sprawę do sądu o nieuczciwą konkurencję i przegrał (Wyrok SN z 3 października 2000 r., I CKN 304/00).

Sąd bowiem uznał, że tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne i inne, które spełniają łącznie 3 warunki:

  • nie są podane do publicznej wiadomości,
  • mają wartość gospodarczą,
  • i przedsiębiorca podjął starania, żeby zachować poufność.

W tym przypadku przedsiębiorstwo nie spełniło ostatniego warunku.

Według sądu, przedsiębiorca powinien był poinformować pracowników o potocznie zwanej tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli poufnym charakterze wiedzy, techniki czy urządzeń, do których mają dostęp. Skoro to zaniedbał, to jego samego obciążają konsekwencje.

Zadania przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, aby ustrzec się przed wypływem z firmy jej tzw. tajemnic, powinien stworzyć warunki, aby poufność owych informacji, mających wartość gospodarczą, mogła być faktycznie zachowana. Dlatego powinien opracować odpowiednie procedury, np.:

zapewnić właściwy obieg dokumentów (informacji/danych) poufnych w przedsiębiorstwie, właściwie oznakować dokumentację poufną, pouczyć i przeszkolić pracowników w tym zakresie. W przeciwnym razie, nie będzie miał podstaw, by dochodzić swoich praw.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

na podst.: Zadbaj o ochronę informacji poufnych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25741 )
Array ( [docId] => 25741 )