Zawieszenie uprawnień wspólnika, którego dotyczy wyłączenie ze spółki

Autor: Anna Żak
Data: 07-10-2014 r.

W toku postępowania o wyłączenie wspólnik zachowuje wszelkie uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w spółce (w tym prawo głosu i zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników, prawo do rozporządzania swoimi udziałami). Taki stan może być niekorzystny dla wspólników, którzy wystąpili z powództwem, a przede wszystkim dla spółki, gdyż w tym czasie wspólnik nadal może działać na jej niekorzyść. Dlatego też istnieje możliwość zabezpieczenia powództwa o wyłączenie danego wspólnika poprzez zwrócenie się do sądu z żądaniem zawieszenia wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce w czasie postępowania o wyłączenie.

Z żądaniem zawieszenia praw udziałowych wspólnika można wystąpić zarówno w ramach powództwa o jego wyłączenie, jak i w późniejszym czasie, składając odrębny wniosek. Istnieje także możliwość wystąpienia z takim żądaniem przed wszczęciem postępowania w sprawie. Jednak w takim przypadku sąd, uwzględniając żądanie, wyznacza termin, w którym powództwo o wyłączenie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

W praktyce wniosek o zawieszenie praw udziałowych warto złożyć najpóźniej w pozwie o wyłączenie wspólnika ze spółki. Ograniczy to działania wspólnika, którego wyłączenia żądamy, zmierzające do paraliżowania funkcjonowania spółki.

We wniosku nie ma konieczności wskazywania, że spółka żąda zawieszenia wszystkich prawa udziałowe wspólnika. Spółka musi w nim wykazać dokładnie, których praw wspólnik nadużywa. W praktyce nie jest łatwo uzyskać takie zabezpieczenie, a zatem wniosek musi być dobrze umotywowany.

W postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd może oznaczyć zakres zawieszenia, ograniczając go tylko do niektórych praw. Brak takiego ograniczenia należy interpretować jako zawieszenie wszystkich uprawnień.

Zawieszenie wspólnika w wykonywaniu praw udziałowych (art. 268 ksh) nie pozbawia go legitymacji czynnej w sprawie o unieważnienie uchwał zaskarżonych w okresie, gdy przysługiwały mu wszystkie prawa wspólnika.

Ponadto przy ustalaniu quorum wymaganego do podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników spółki nie uwzględnia się udziałów wspólnika zawieszonego w wykonywaniu jego praw członkowskich w spółce.

W sporze o wyłączenie muszą wziąć udział wszyscy wspólnicy. Sąd bowiem może orzec wyłączenie wspólnika ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

Anna Żak, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35837 )
Array ( [docId] => 35837 )

Array ( [docId] => 35837 )