Zawieszenie uprawnień wspólnika, którego dotyczy wyłączenie ze spółki

Autor: Anna Żak
Data: 07-10-2014 r.

W toku postępowania o wyłączenie wspólnik zachowuje wszelkie uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w spółce (w tym prawo głosu i zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników, prawo do rozporządzania swoimi udziałami). Taki stan może być niekorzystny dla wspólników, którzy wystąpili z powództwem, a przede wszystkim dla spółki, gdyż w tym czasie wspólnik nadal może działać na jej niekorzyść. Dlatego też istnieje możliwość zabezpieczenia powództwa o wyłączenie danego wspólnika poprzez zwrócenie się do sądu z żądaniem zawieszenia wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce w czasie postępowania o wyłączenie.

Z żądaniem zawieszenia praw udziałowych wspólnika można wystąpić zarówno w ramach powództwa o jego wyłączenie, jak i w późniejszym czasie, składając odrębny wniosek. Istnieje także możliwość wystąpienia z takim żądaniem przed wszczęciem postępowania w sprawie. Jednak w takim przypadku sąd, uwzględniając żądanie, wyznacza termin, w którym powództwo o wyłączenie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

W praktyce wniosek o zawieszenie praw udziałowych warto złożyć najpóźniej w pozwie o wyłączenie wspólnika ze spółki. Ograniczy to działania wspólnika, którego wyłączenia żądamy, zmierzające do paraliżowania funkcjonowania spółki.

We wniosku nie ma konieczności wskazywania, że spółka żąda zawieszenia wszystkich prawa udziałowe wspólnika. Spółka musi w nim wykazać dokładnie, których praw wspólnik nadużywa. W praktyce nie jest łatwo uzyskać takie zabezpieczenie, a zatem wniosek musi być dobrze umotywowany.

W sporze o wyłączenie muszą wziąć udział wszyscy wspólnicy. Sąd bowiem może orzec wyłączenie wspólnika ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

Anna Żak, adwokat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35837 )
Array ( [docId] => 35837 )

Array ( [docId] => 35837 )