Zniknie część dopłat, pozostanie tylko wsparcie sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji

Kategoria: Rolnictwo
Data: 03-11-2016 r.

Płatności związane z produkcją są stosowane w Polsce od 2015 roku i przysługują one do bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Dowiedz się, co się zmieni w tych płatnościach od 2017 roku.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Od 2017 roku dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpiona dwiema odrębnymi formami wsparcia. Znika natomiast wsparcie do produkcji malin. Te i inne zmiany to między innymi efekt wytycznych Komisji Europejskiej, która wniosła zastrzeżenia do polskich dopłat.

Najważniejsze proponowane zmiany

Przewidziano rozwiązania, które będą sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych i budowaniu bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz. A zatem, w przypadku:

1)      płatności do roślin strączkowych na ziarno – będzie to wsparcie dla roślin mających istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych, tj. bobiku, grochu pastewnego, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego i soi zwyczajnej. Płatności będą zróżnicowane w zależności od powierzchni upraw;

2)      płatności do roślin pastewnych – w tym przypadku wspierane będą gatunki objęte płatnością do roślin wysokobiałkowych w latach 2015–2016 (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka) – z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych. Płatność będziemy mogli uzyskać maksymalnie do 75 ha uprawy.

Zapamiętaj!

Nie będzie wsparcia do uprawy malin, ponieważ w ostatnich latach istotnie poprawiła się opłacalność ich produkcji, umocniła się ponadto pozycja polskich producentów na rynku międzynarodowym. Płatność do owoców miękkich będzie przyznawana wyłącznie do truskawek.

Jeśli chodzi o płatność do buraków cukrowych, to wsparcie będzie przyznawane do całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych objętej umową, a nie wyłącznie do powierzchni upraw buraków kwotowych (rozwiązanie to wprowadzono ze względu na zniesienie od 1 października 2017 r. kwotowania produkcji cukru).

Jedna trzecia mniej na pomidory

W przypadku upraw pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 latach oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.

Będą zmiany w dopłatach bezpośrednich dla hodowców bydła

Dobra wiadomość to utrzymanie dopłat zarówno do krów, jak i do bydła. Zła to taka, że zmniejszono limit zwierząt uprawnionych do płatności. W obu sektorach płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej trzy sztuki zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 sztuk (zmniejszenie z dotychczasowych 30 sztuk w obu płatnościach). Jak zapewnia resort, koperty finansowe na poszczególne płatności zostaną zachowane, co pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 sztuk zwierząt.

Jak argumentuje resort, wprowadzona zmiana uwzględnia silniejszą tendencję do koncentracji produkcji w dużych stadach w wyniku ostatnich zmian na rynku mleka i wołowiny, i przyczynia się do lepszego ukierunkowania wsparcia na tę część sektora, w której sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.

Wsparcie do hodowli owiec i kóz

Rolnikom będzie łatwiej starać się o wsparcie do owiec i kóz, ponieważ nie będzie już wymagane podawanie wraz z wnioskiem numerów identyfikacyjnych zwierząt (kolczyków), co jest czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu. Zmieniono okres przetrzymywania owiec, czyli okres, w którym zwierzęta, aby kwalifikowały się do płatności, muszą przebywać w gospodarstwie. Okres ten ma obejmować czas od 15 marca do 15 kwietnia roku złożenia wniosku (obecnie obejmuje czas od 20 października do 20 listopada roku złożenia wniosku). Przesunięcie tego okresu ułatwi zarządzanie stadem.

Przyczyny zmiany

Zmiana ustawy jest wynikiem zastrzeżeń KE do części płatności do produkcji stosowanych w Polsce w latach 2015–2016. Zgodnie z przepisami unijnymi, tę formę płatności wolno stosować tylko w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym, które znajdują się w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat 2009–2013. Celem tych płatności nie jest natomiast stymulowanie zwiększania produkcji w danym sektorze. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, rząd zapoznał się z informacją dotyczącą zasadności i możliwości realizacji od 17 października 2016 r. dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych w formie 70% zaliczek.

Na podwyższenie wysokości zaliczek z 50 do 70% zgodziła się Komisja Europejska, wynika to „z troski o rolników unijnych mających poważne trudności finansowe i problemy z płynnością finansową. Dotyczy to rynku mleka, wieprzowiny oraz owoców i warzyw” – napisano w komunikacie CIR.

Marek Krajewski, specjalista z zakresu prawa rolnego

Tagi: dopłaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39679 )
Array ( [docId] => 39679 )