Okres ważności zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Data: 24-09-2014 r.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są tylko na czas oznaczony. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – na okres nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia mogą być wydawane na okres do 2 lat. Natomiast zezwolenia na wyprzedaż zapasów są wydawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Podkreślenia wymaga, że ustawa określa zamknięty katalog zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oznacza to, że organ zezwalający może udzielić jedynie zezwolenia przewidzianego w przepisach ustawy. Z tego też względu nie można uzyskać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie internetowym. Ustawodawca nie przewidział bowiem takiego rodzaju zezwolenia.

Nie jest przy tym dopuszczalne dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów ustawy i wnioskowanie, że skoro nie zakazuje ona wprost sprzedaży internetowej napojów alkoholowych, to sprzedaż taka jest dozwolona (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 23 października 2013 r., III SA/Wr 519/13).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35769 )
Array ( [docId] => 35769 )