Zakazy i ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych

Data: 13-01-2015 r.

Przedsiębiorca powinien tak zorganizować swoją działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, aby przestrzegane były zasady i warunki sprzedaży określone ustawą. Innymi słowy, ponosi on ryzyko związane z prowadzeniem działalności zgodnie z wymogami ustawowymi. Dlatego niezwykle istotna jest znajomość reguł dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ustawa precyzuje liczne warunki i zasady sprzedaży. Jak trafnie zwrócono uwagę w orzecznictwie, odróżnienie zasad od warunków sprzedaży jest niezwykle trudne z uwagi na niekonsekwencję samego ustawodawcy. Niejednokrotnie zatem wynikający z ustawy obowiązek kwalifikowany jest raz jako warunek prowadzenia sprzedaży, a raz jako zasada sprzedaży. Niezależnie, czy dany wymóg odnoszący się do sprzedaży alkoholu zalicza się do warunków bądź zasad sprzedaży należy pamiętać, że w obu przypadkach zawsze będzie się on odnosił do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych i do miejsca, w którym sprzedaż jest prowadzona.

Ograniczenia dotyczące miejsca

Wśród podstawowych zasad sprzedaży alkoholu należy wyróżnić zakazy i ograniczenia sprzedaży. Ustawa wskazuje miejsca, obszary i obiekty, gdzie obowiązuje całkowity zakaz lub ograniczenia w sprzedaży alkoholu (art. 14 ustawy).

Ponadto czasowy lub stały zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w określonych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy może wynikać z uchwały właściwej rady gminy (miejskiej).

Ograniczenia dotyczące kupujących

Zakazana jest sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 (art. 15 ust. 1 ustawy). Jeżeli sprzedający napoje alkoholowe ma wątpliwości co do pełnoletniości kupującego, wtedy ma prawo żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Przedsiębiorca jest zatem wyposażony w instrument, dzięki któremu może zastosować się do zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (przez które na gruncie ustawy należy rozumieć osoby do 18. roku życia). Z tego uprawnienia może bowiem skorzystać bez względu na sposób postrzegania wieku kupującego.

Zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Zabronione jest również sprzedawanie napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw (art. 15 ust. 1 ustawy).

Jednym z najczęściej powtarzających się naruszeń zasad sprzedaży jest sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym. Zasada ta oznacza, że przedsiębiorca powinien odmówić sprzedaży alkoholu osobie, której zachowanie może świadczyć, że jest w stanie nietrzeźwym. Konieczna jest zatem każdorazowo ocena zachowania kupującego. Takie zachowania, jak bełkotliwa mowa, chwianie się, niepewne i nieskoordynowane ruchy, drżenie rąk i niemożność uregulowania zapłaty, zaczepianie innych klientów w sklepie mogą wskazywać na stan nietrzeźwości. Jak wskazuje się w orzecznictwie, chodzi o takie zachowanie, które stwarza realne możliwości oceny, że kupujący alkohol jest nietrzeźwy (wyrok WSA w Poznaniu z 4 września 2014 r., II SA/Po 79/14).

Ograniczenia dotyczące promocji i reklamy

Działalność w zakresie obrotu detalicznego alkoholami musi być prowadzona z poszanowaniem zasad dotyczących ich reklamy i promocji (art. 131 ustawy).  Przepisy przewidują bezwzględny zakaz reklamy napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama jest dozwolona pod pewnymi warunkami. Naruszeniem zakazu z art. 131 ustawy jest z pewnością prowadzenie sklepu internetowego, na stronach którego umieszczono ofertę zakupu napojów alkoholowych (wyrok NSA z 14 kwietnia 2011 r., II GSK 431/10).

Obowiązek informowania o szkodliwości alkoholu

Obowiązkiem podmiotu prowadzącego sprzedaż alkoholu jest uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Taka informacja powinna być umieszczona w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (art. 13 ust. 2 ustawy).

Agnieszka Kręcisz-Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36368 )
Array ( [docId] => 36368 )

Array ( [docId] => 36368 )