Analiza i ocena działalności przez odchylenia

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Ciągłość procesu produkcyjnego umożliwia stopniowe doskonalenie jego realizacji. Controlling w znaczeniu filozofii działania wprowadza do firmy sposób myślenia związany z otwartością poszczególnych pracowników na wymianę informacji i ciągłą analizę własnej pracy. Takie samodoskonalenie wymaga jednak wzajemnej współpracy pracowników nie tylko w ramach jednego procesu, ale również podejścia opartego na megaprocesach, czyli globalnego spojrzenia na całość procesów w firmie.

Rolę integrującą działania w ramach megaprocesów powinny pełnić służby controllingowe wykorzystujące w tym celu nie tylko systemy wymiany informacji, ale przede wszystkim analizę i ocenę działalności przez odchylenia.

 

Analizie odchyleń powinno się poddać przede wszystkim koszty produkcji. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na koszty wytwarzania, tj. koszty poszczególnych procesów technologicznych (obróbki wstępnej, właściwej, wykańczającej, montażu itp.). 

Aby przeprowadzić pełną analizę kosztów produkcji, trzeba uwzględnić również koszty zakupu półproduktów, materiałów czy surowców wykorzystanych w procesie produkcji.

Jako bazę dla porównań kosztów rzeczywiście poniesionych można wykorzystać budżety poszczególnych centrów odpowiedzialności lub normy zużycia operacji technologicznych. Jeżeli takich w firmie nie ma – zazwyczaj uwzględniając dane z przeszłości i stosując statystyczne metody, określa się normatywny poziom zużycia półproduktów, materiałów czy surowców.

Analiza odchyleń umożliwia stałe monitorowanie poziomu zużycia materiałów w procesie produkcyjnym. Działa jak system wczesnego ostrzegania, gdyż w przypadku przekroczenia zużycia normatywnego wymusza konieczność zbadania jego przyczyn  i ewentualnego wdrożenia działań przeciwdziałających powtórzeniu się sytuacji.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35160 )
Array ( [docId] => 35160 )