Dyskryminacja pośrednia w miejscu pracy

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Przejawem dyskryminowania pośredniego jest działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady. Molestowanie „zwykłe” to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Jest jeszcze molestowanie seksualne (dyskryminacja ze względu na płeć), czyli także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Jeżeli poinformuje się brygadzistę, że ma nie zgłaszać do szkolenie z nowych technologii pracownika w wieku np. 56 lat, bo jest za stary – to osoba taka dopuszcza się dyskryminacji polegającej na nakłanianiu innego pracownika do nierównego traktowania kolegi.

Pracownicy zespołu robią sobie żarty z pracownika niepełnosprawnego, który ma trudności z poruszaniem się (wytłacza daty na wieczkach puszek w pozycji siedzącej), przedrzeźniają go, przekładają mu rzeczy, tak żeby musiał dalej po nie iść itp. Jeżeli akceptuje się takie zachowania – można się spotkać – razem z resztą zespołu – z zarzutem molestowania niepełnosprawnego pracownika. W stosunku do takich osób sąd uzna, że dopuściły się naruszenia godności pracownika i stworzenia wobec niego poniżającej, uwłaczającej i upokarzającej atmosfery.

Umieszczanie na stanowiskach produkcji kalendarzy, czy plakatów z rozebranymi modelkami, tam, gdzie pracują kobiety i mężczyźni to już standardowy przykład molestowania seksualnego. Za takie molestowanie może być uznane także poklepywanie koleżanek, komplementowanie tylko niektórych elementów ich figury itp. Molestowanie seksualne nie odnosi się tylko do płci przeciwnej. Dotyczy każdych obraźliwych zachowań związanych z seksualnością człowieka. Zaczepianie w szatni najmłodszego pracownika, nawet pytaniami dotyczącymi jego doświadczeń z dziewczynami, może być przez sąd uznane za molestowanie seksualne, chociaż dopuszczali się tego jego koledzy.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Jak podkreśla się w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 21 października 2008 r., II PK 71/08), pracowniczą godność tworzy poczucie własnej wartości, oparte na opinii dobrego fachowca i sumiennego pracownika oraz na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych. Naruszeniem tak rozumianej godności pracowniczej są zaś zachowania pracodawcy polegające między innymi na słownej lub czynnej zniewadze, dopuszczaniu się czynów nieobyczajnych wobec pracownika, krzywdzących ocenach jego kwalifikacji, udzielaniu nieprawdziwych opinii o pracowniku, bezzasadnym wymierzaniu mu kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych osobowych.

Pracownik może się bronić przed molestowaniem lub molestowaniem seksualnym i nie możesz go za to ukarać. Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Pracownik molestował seksualnie koleżankę i wymierzyła mu ona policzek. W normalnych warunkach pobicie innego pracownika kwalifikuje bijącego do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Nie można jednak zwolnić pracownicy, która w taki sposób broniła się przed molestowaniem.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35224 )
Array ( [docId] => 35224 )

Array ( [docId] => 35224 )