Kontrola wykonania budżetu w metodzie kaizen costing

Autor: Piotr Szczepankowski
Data: 08-11-2014 r.

Problemem, który należy rozwiązać przed przystąpieniem do obliczania odchyleń w rachunku kosztów ciągłego doskonalenia, jest dostosowanie podstawy ich obliczania do zmienionej w stosunku do zakładanej w budżecie wielkości produkcji. Analiza ta ma sens jedynie wówczas, gdy rzeczywista wielkość produkcji będzie inna, niż przyjmowana na etapie sporządzania udoskonalonego budżetu.

Można wykorzystać bardzo popularną metodę analizy odchyleń w postaci dokonania porównania rzeczywiście osiąganej wielkości kosztów zmiennych z ich poziomem zaplanowanym.

W metodzie tej koryguje się rzeczywiście osiągniętą wielkość redukcji kosztów. Na niezmienionym poziomie pozostaje docelowa wielkość redukcji kosztów, określona w momencie opracowywania budżetu. Korektą rzeczywiście osiągniętej kwoty redukcji kosztów należy posługiwać się się, aby doprowadzić tę wielkość do porównywalności z docelową kwotą redukcji kosztów.

Korekta ta sprowadza się do przeliczania rzeczywistego wykonania budżetu do warunków, w których wielkość produkcji byłaby równa wielkości przyjmowanej na etapie budżetowania przychodów i kosztów. W konsekwencji otrzymane wyniki stanowią podstawę ustalenia skorygowanej rzeczywistej kwoty, o którą zostały obniżone koszty w danym okresie produkcji.

Piotr Sczepankowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36019 )
Array ( [docId] => 36019 )