Kaizen costing a target costing

Data: 08-11-2014 r.

Metoda kaizen costing – rachunku kosztów krótkookresowego doskonalenia działalności operacyjnej firmy w procesie produkcji wyrobów jest częścią szerszej metody zarządzania kosztami – rachunku kosztów docelowych (ang. target costing).

Rachunek kosztów docelowych to zestaw instrumentów planowania, kontrolowania i zarządzania kosztami, które są stosowane, począwszy od fazy projektowania produktu aż do jego wytworzenia, tak aby odpowiednio wcześnie ukształtować docelowy poziom kosztów i dopasować go do warunków rynkowych. Podejście to ma zapewnić osiąganie zysku i rentowności ze sprzedaży w całym cyklu życia produktu.

A zatem rachunek kosztów docelowych umożliwia rynkowe podejście do kalkulacji kosztów, co oznacza, że punktem wyjścia do kalkulacji kosztów są wymagania nabywców oraz możliwa do uzyskania cena sprzedaży wyrobu.

Rachunek kosztów docelowych przeprowadzasz według następujących 3 etapów:

  • Określasz na podstawie informacji z rynku, np. z przeprowadzonych badań marketingowych, docelową cenę sprzedaży wyrobu. Cenę tę ustalasz jeszcze przed wprowadzeniem wyrobu do produkcji i sprzedaży. Cena ta powinna uwzględniać preferencje klientów, planowaną jakość i funkcjonalność wyrobu, zakładany udział firmy w rynku, siły konkurencji itp.

  • Określasz docelową stopę oczekiwanej rentowności ze sprzedaży, która może być równa stopie kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo. Przypomnij sobie, że efektywność działania firmy występuje dopiero wtedy, gdy podmiot osiąga rentowność równą kosztowi kapitału lub wyższą od niego.

  • Obliczasz jednostkowy docelowy koszt wytworzenia wyrobu z wzoru:

Jednostkowy koszt docelowy = Docelowa cena sprzedaży  (1 – Docelowa stopa rentowności).

Zgodnie z zasadą tej metody zarządzania kosztami – koszty docelowe produktu nie mogą zostać nigdy przekroczone.

W przeciwnym razie należy, m.in. poprzez śledzenie możliwości rynkowych, dyskusje i burze mózgów w przedsiębiorstwie, albo obniżyć docelową oczekiwaną rentowność, albo wręcz wycofać się z wprowadzenia produktu na rynek.

Z przedstawionych informacji o metodzie target costing możesz wnioskować, że najtrudniej jest przeprowadzić od razu całkowitą redukcję kosztów w momencie opracowania projektu wyrobu. Główna redukcja kosztów zmierzająca w kierunku osiągnięcia poziomu kosztu docelowego będzie przeprowadzona w fazie produkcji wyrobu poprzez zastosowanie m.in. takiej techniki, jak rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing).

Sylwia Ciuła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36002 )
Array ( [docId] => 36002 )