Obowiązkowe szkolenia z zakresu bhp

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Oprócz szkoleń rozwojowych szef produkcji powinien pamiętać o szkoleniach obowiązkowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres i czas tych szkoleń powinny zostać określone przez firmę indywidualnie.

Szkolenie bhp prowadzone jest przez specjalistę ds. bhp. Do jego zadań należy przedstawienie pracownikowi następujących zagadnień:

 • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w tym dotyczące:
  - praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów,
  - ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  - wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  - zasad przydzielania i stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  - nadzoru i kontroli warunków pracy;
 • czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące w procesach pracy - charakterystyka i ocena zagrożeń; zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego;
 • zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w tym metody i środki ochrony przed szkodliwym i niebezpiecznym wpływem czynników występujących w procesach pracy;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwych metod organizacji pracy. Profilaktyka wypadkowa;
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii..), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Zakres i czas tych szkoleń powinny zostać określone przez firmę indywidualnie. W procesie szkoleniowym należy skoncentrować się na:

 • opracowaniu instrukcji stanowiskowych,
 • przygotowaniu materiału szkoleniowego nie przekraczającego 45 min.,
 • zdefiniowaniu grupy odbiorców szkoleń,
 • określeniu częstotliwości szkoleń przypominających lub informujących o zmianach.

Podczas szkolenia z HACCP należy poinformować pracownika o obowiązującej kulturze produkcyjnej: zasadzie dezynfekcji i stosowania odzieży ochronnej oraz o krytycznych punktach kontroli. Pracownik powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi z tego tytułu procedurami, instrukcjami. W przypadku pracy na stanowisku objętym szczególną kontrolą HACCP podczas szkolenia stanowiskowego powinien dostać informację o wymaganych środkach ostrożności stosowanych ze względu na bezpieczeństwo produktu.

Każda wprowadzona do produkcji nowa konstrukcja wyrobu lub nowe wyposażenie wymagają przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi, przezbrojenia, konserwacji i przeglądów oraz wykształcenia mistrza. Plan szkoleń powinien być realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wszystkich szkoleń.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35156 )
Array ( [docId] => 35156 )