System motywacyjny w zarządzaniu produkcją

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Aby skutecznie zastosować controlling w firmie, konieczna jest decentralizacja zarządzania. Polega ona na przekazaniu uprawnień i odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań na niższe poziomy struktury organizacyjnej, tzn. na te stanowiska, gdzie rzeczywiście są podejmowane decyzje. W ten sposób kierownicy wyższego szczebla nie muszą zajmować się problemami operacyjnymi i mają czas na podejmowanie decyzji w sprawach bardziej kluczowych dla funkcjonowania firmy.

Delegowanie uprawnień i obowiązków ma również aspekt motywacyjny. Kierownicy na niższych szczeblach zarządzania otrzymują większą swobodę działania, co najczęściej skłania ich do większego zaangażowania we własną pracę. Z badań wynika, że powoduje to wzrost efektywności realizacji powierzonych im zadań.

Decentralizacja zarządzania wymaga jednak podziału firmy na obszary odpowiedzialności, czyli ośrodki odpowiedzialności. Kierownictwo firmy przypisuje im konkretne zadania, z których okresowo są rozliczane. Można wyróżnić ośrodki odpowiedzialności za:

  • koszty (komórki organizacji generujące koszty zależne od skali tej działalności –
    np. ilości wyprodukowanych towarów);
  • limity wydatków (komórki organizacji, których działalność opiera na sporządzonym dla nich budżecie np. dział księgowości, ekonomiczny, controllingu, personalny);
  • przychody (komórki organizacji odpowiedzialne za generowanie przychodów – np. dział sprzedaży);
  • zysk (niezależne jednostki, które jednocześnie generując koszty zależne od skali swojej działalności, przynoszą przychody, np. administracja zarządzająca budynkiem, mająca możliwość podnajmu powierzchni);
  • inwestycje (komórki organizacji odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, np. dział badawczo-rozwojowy).

W controllingu produkcji zazwyczaj będzie się miało do czynienia z ośrodkami odpowiedzialnymi za koszty. Właśnie poziom osiąganych kosztów jest przedmiotem analizy sprawności i efektywności ich działania.

Jej wyniki powinno się wykorzystać w systemie motywacyjnym pracowników. Wśród czynników, które wpływają na wzrost zaangażowania i wydajność pracy oraz przywiązanie do miejsca pracy, można wymienić elementy:

  • materialne (np. wysokość wynagrodzenia, premie, nagrody rzeczowe i finansowe, pakiety socjalne, udostępnianie samochodów służbowych i telefonów komórkowych);
  • pozamaterialne (np. zapewnienie stabilizacji finansowej, pewność zatrudnienia, uznanie i dobra atmosfera w pracy, możliwości awansu i dalszego doskonalenia się, prestiż firmy).
Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35213 )
Array ( [docId] => 35213 )