System motywacyjny w zarządzaniu produkcją

Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 29-04-2014 r.

Aby skutecznie zastosować controlling w firmie, konieczna jest decentralizacja zarządzania. Polega ona na przekazaniu uprawnień i odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań na niższe poziomy struktury organizacyjnej, tzn. na te stanowiska, gdzie rzeczywiście są podejmowane decyzje. W ten sposób kierownicy wyższego szczebla nie muszą zajmować się problemami operacyjnymi i mają czas na podejmowanie decyzji w sprawach bardziej kluczowych dla funkcjonowania firmy.

Delegowanie uprawnień i obowiązków ma również aspekt motywacyjny. Kierownicy na niższych szczeblach zarządzania otrzymują większą swobodę działania, co najczęściej skłania ich do większego zaangażowania we własną pracę. Z badań wynika, że powoduje to wzrost efektywności realizacji powierzonych im zadań.

Decentralizacja zarządzania wymaga jednak podziału firmy na obszary odpowiedzialności, czyli ośrodki odpowiedzialności. Kierownictwo firmy przypisuje im konkretne zadania, z których okresowo są rozliczane. Można wyróżnić ośrodki odpowiedzialności za:

 • koszty (komórki organizacji generujące koszty zależne od skali tej działalności –
  np. ilości wyprodukowanych towarów);
 • limity wydatków (komórki organizacji, których działalność opiera na sporządzonym dla nich budżecie np. dział księgowości, ekonomiczny, controllingu, personalny);
 • przychody (komórki organizacji odpowiedzialne za generowanie przychodów – np. dział sprzedaży);
 • zysk (niezależne jednostki, które jednocześnie generując koszty zależne od skali swojej działalności, przynoszą przychody, np. administracja zarządzająca budynkiem, mająca możliwość podnajmu powierzchni);
 • inwestycje (komórki organizacji odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, np. dział badawczo-rozwojowy).

W controllingu produkcji zazwyczaj będzie się miało do czynienia z ośrodkami odpowiedzialnymi za koszty. Właśnie poziom osiąganych kosztów jest przedmiotem analizy sprawności i efektywności ich działania.

Jej wyniki powinno się wykorzystać w systemie motywacyjnym pracowników. Wśród czynników, które wpływają na wzrost zaangażowania i wydajność pracy oraz przywiązanie do miejsca pracy, można wymienić elementy:

 • materialne (np. wysokość wynagrodzenia, premie, nagrody rzeczowe i finansowe, pakiety socjalne, udostępnianie samochodów służbowych i telefonów komórkowych);
 • pozamaterialne (np. zapewnienie stabilizacji finansowej, pewność zatrudnienia, uznanie i dobra atmosfera w pracy, możliwości awansu i dalszego doskonalenia się, prestiż firmy).
Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35213 )
Array ( [docId] => 35213 )

Array ( [docId] => 35213 )