Obowiązek stosowania detektorów CO i LPG w garażach podziemnych

Data: 18-12-2014 r.

Czujki niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla i propan-butanu sterują wentylacją mechaniczną, która w razie zagrożenia usuwa te gazy z pomieszczenia. Obowiązek stosowania systemów detekcji CO i LPG w wielostanowiskowych garażach podziemnych zapisany jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Wysokość na jakiej montuje się w wielostanowiskowych garażach podziemnych detektory CO i LPG wiąże się ściśle z właściwościami fizyko-chemicznymi tych gazów.Tlenek węgla to produkt uboczny spalania paliw w silnikach samochodów. Jego gęstość zbliżona jest do gęstości powietrza (0,97 przy 15oC, 1000 hPa) i po wychłodzeniu spalin gaz ten szybko miesza się z otaczającym powietrzem.

 

W przybliżeniu można przyjąć, że stężenie tlenku węgla okaże się jednakowe w całej objętości otaczającego powietrza. Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, że w garażu odbywa się ciągły ruch samochodów, otwierane są bramy i drzwi klatek schodowych, dodatkowo działająca wentylacja bytowa powoduje ruch i mieszanie się powietrza. Pozwala to przyjąć pewne założenia ułatwiające projektowanie systemów detekcji CO, m.in. takie, że zasięg detekcji pojedynczego urządzenia to okrąg o promieniu 8 m (nie należy przy tym zapominać, że gaz musi dostać się do wnętrza obudowy detektora na drodze dyfuzji).

Umieszczanie detektorów na słupach konstrukcji nośnej oznacza, że jeden detektor jest w stanie wykryć tlenek węgla na powierzchni ok. 200 m2. Montaż detektora na ścianie powoduje, że obszar detekcji detektora ograniczy się do ok. 100 m2.

Przykład rozmieszczenia detektorów (detektor w środku okręgu o promieniu 8 m).


Przykład rozmieszczenia detektorów w garażu podziemnym

Tlenek węgla może wniknąć do organizmu wyłącznie przez układ oddechowy. Z tego względu zaleca się, aby wysokość montażowa detektorów CO wynosiła ok. 1,80 m nad poziomem posadzki. Minimalna wysokość garaży to 2,2 m. Umieszczanie detektorów tuż pod stropem naraża je na bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami i może spowodować uszkodzenie sensora (elementu odpowiedzialnego za wykrywanie gazu).

Propan-butan jest gazem blisko 2 razy cięższym od powietrza (w zależności od składu mieszanki). W przypadku rozszczelnienia samochodowej instalacji gazowej będzie więc zalegać przy podłodze i może doprowadzić do powstania mieszaniny wybuchowej gazu z otaczającym powietrzem. Detektory LPG montuje się zatem nisko – dolna krawędź detektora ok. 0,3 m nad poziomem posadzki.

WAŻNE: Rozporządzenie w przypadku systemów detekcji LPG pozostawia furtkę, która pozwala zrezygnować z montażu tych systemów. Na wjazdach do garażu umieszcza się wtedy tablicę informacyjną, zakazującą wjazdu samochodów z instalacją LPG.

dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36231 )
Array ( [docId] => 36231 )