Godziny nadliczbowe nie zawsze należy sumować

Kategoria: Czas pracy
Data: 30-12-2012 r.

Chodzi o godziny nadliczbowe wypracowane w różnych, lecz trwających równolegle stosunkach pracy (umowach o pracę).

Pracownik zatrudniony równocześnie u kilku pracodawców nie ma obowiązku informowania o tym swoich pracodawców. Zatem może się tak zdarzyć, że pracodawca zatrudniający równolegle pracownika nie będzie wiedział o trwającym w tym czasie innym zatrudnieniu (umowie o pracę). Nie ma również żadnego przepisu w Kodeksie pracy, który nakazywałby jednemu pracodawcy udzielania informacji drugiemu pracodawcy o wykorzystaniu przez pracownika jakiejś liczby godzin nadliczbowych z dopuszczalnej puli.

Dlatego też w przypadku równoległego pozostawania w dwóch stosunkach pracy (umowach o pracę) roczny limit godzin nadliczbowych jest ustalany odrębnie dla każdego z nich w ramach limitów obowiązujących u poszczególnych pracodawców. Odrębnie dla każdego ze stosunków pracy trzeba ustalać również okresy odpoczynku.

Przykład

Jestem pracodawcą i zatrudniam pracownika na 1/4 etatu. U innego pracodawcy pracuje na cały etat. Miałem problemy z wykonaniem zadań, więc poleciłem mu zostać dłużej i pracować w godzinach nadliczbowych. Pracownik odmówił, twierdząc, że przepracował już limit godzin na rok w swoim podstawowym miejscu zatrudnienia, gdzie pracuje na cały etat. Pracownik nie miał racji. Nie było podstaw prawnych do odmowy świadczenia pracy.

Podstawy do sumowania istnieją w zasadzie tylko w przypadku pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą.

Podstawa prawna

  • Art. 151 § 3 i 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Anna Telec, radca prawny, były sędzia Wydziału Odwoławczego Pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie prowadzi Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26044 )
Array ( [docId] => 26044 )