Jaki jest czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 18-09-2012 r.

Czas pracy kadry zarządzającej w zakładzie pracy podlega znacznym modyfikacjom w stosunku do czasu pracy pracowników „szeregowych”. Dotyczy to także wynagrodzenia za czas pracy poza normalnym czasem pracy oraz zasad dotyczących wypoczynku dobowego i tygodniowego.

Pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są:

 • pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub
 • pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz
 • główni księgowi.

Pracowników kadry zarządzającej i kierowników w zakładzie pracy obejmuje taki sam wymiar czasu pracy, jak innych pracowników. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że kadra zarządzająca zakładem pracy oraz kierownicy w zakładzie pracy powinni tak kształtować swoją pracę, aby wykonywać pracę w normalnym czasie pracy, czyli zgodnie z 8-godzinną normą dobową i przeciętnie 40-godzinną przeciętną normą pracy w tygodniu.

Godziny nadliczbowe

Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy wykonują pracę bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Brak wynagrodzenia za godziny nadliczbowe u takich pracowników jest jednak rekompensowany np. wyższym wynagrodzeniem za pracę.

W wyroku z 8 czerwca 2004 r. (akt III PK 22/04) Sąd Najwyższy orzekł, że osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy.

W wyroku z 16 marca 2010 r. (I PK 202/09) Sąd Najwyższy orzekł, że sprawowanie funkcji kierowniczej w wyodrębnionej, lokalnej jednostce organizacyjnej pracodawcy, znacznie oddalonej od jego siedziby, przez pracownika, który w tej placówce nie ma zwierzchnika służbowego, jest zatrudnieniem w charakterze pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy wyodrębnioną częścią zakładu pracy, bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Natomiast kierownicy komórek organizacyjnych w zakładzie pracy za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto mają prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Przepis powyższy nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Praca w porze nocnej

Zasadą jest, że czas pracy pracownika w porze nocnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę na dobę, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wyżej wymieniony przepis nie dotyczy jednak pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Wymiar odpoczynku

Zasadą jest, że pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zasada powyższa nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy – tygodniowy nieprzerwany odpoczynek tych pracowników może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25951 )
Array ( [docId] => 25951 )


Array ( [docId] => 25951 )