Kiedy jest dozwolona praca w godzinach nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Autor: Gałka Agnieszka
Data: 13-07-2012 r.

Coraz częściej zdarza się, że pracodawca wymaga, abyś pracował w godzinach nadliczbowych. Warto pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych jest czymś wyjątkowym i nie jest dozwolone jej planowanie.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Niezależnie od powyższego, przepisy prawa pracy określają wyraźne zakazy pracy w godzinach nadliczbowych dla - w szczególności - pracownic w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Warto również pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 wymaga zgody tego pracownika.

O ile w danych okolicznościach praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna pracownik nie może odmówić poleceniu pracy w godzinach nadliczbowych. Pamiętaj, że dopóki polecenie dotyczące pracy wydane przez pracodawcę jest zgodne z przepisami prawa lub umową o pracę jesteś zobowiązany do stosowania się do takiego polecenia.

 

W przeciwnym razie odmowa wykonania polecenia może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25934 )
Array ( [docId] => 25934 )