Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnoetatowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 05-11-2012 r.

Przy obliczaniu wymiaru czasu pracy pracowników niepełnoetatowych należy zastosować wszystkie zasady jakie dotyczą „zwykłych” pracowników – z jedną drobną zmianą. A mianowicie, należy pamiętać, aby dostosować wymiar czasu pracy do części etatu, na jaką pracownik został zatrudniony.

Pracodawca może zatrudniać pracowników na cały etat, ale także na jego część. Zgodnie z Kodeksem pracy norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Wielu pracodawców zapomina jednak, że zasada ta dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na cały etat, jak i niepełnoetatowców.

W związku z tym, pracownikom niepełnoetatowym, co do zasady, można planować czas pracy do 8 godzin na dobę.

Przy wyliczaniu czasu pracy pracowników niepełnoetatowych należy dokonać takich samych czynności jak w przypadku osób zatrudnionych na cały etat. Niemniej jednak, obliczony na podstawie art. 130 Kodeksu pracy wymiar czasu pracy należy następnie dostosować do części etatu, na jaką pracownik jest zatrudniony.

W związku z tym należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (w listopadzie 2012 r.: 4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin);
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostających do końca okresu rozliczeniowego, które przypadają od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystające (w listopadzie 2012 r. są dwa takie dni: 1 i 2 listopada: 160 godz. + 2 x 8 godz. = 176 godzin);

Uwaga!

Dodając tzw. „dni wystające”, bierzemy pod uwagę jedynie dni od poniedziałku do piątku, niezależnie od tego, jakie dni są wyznaczone dla pracowników jako dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy pracownicy pracują w niedziele.

  • odjąć od powyższego iloczynu liczbę świąt przypadających w dniach od poniedziałku do soboty. Niemniej jednak, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11) święto przypadające w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, ponownie obniża wymiaru czasu pracy. Nie ma już więc znaczenia, w jakim dniu pracownik ma wyznaczony powyższy dzień. Wracamy więc do zasad obowiązujących sprzed 1 stycznia 2011 r. W listopadzie 2012 r. mamy dwa święta – 1 i 11 listopada. Jedno z nich przypada w niedzielę – więc nie obniża czasu pracy, ale 1 listopad to czwartek. W związku z tym, święto to obniży wymiar czasu pracy wszystkich pracowników, niezależnie od tego, który dzień mają zaplanowany jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy;

Miesiąc

Wymiar czasu pracy w 2012 r., jeśli dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przypada każdorazowo w:

Poniedziałek

Wtorek

Środę

Czwartek

Piątek

Sobotę

Listopad

168

168

168

168

168

168

  • obliczony wymiar na dany miesiąc obniżyć stosownie do wymiaru czasu pracy pracownika (np. pracownik pracujący na 3/4 etatu w listopadzie 2012 r. będzie musiał przepracować 84 godziny).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25973 )
Array ( [docId] => 25973 )