Obowiązujący rozkład czasu pracy można wyjątkowo zmienić

Kategoria: Czas pracy
Autor: Monika Wacikowska
Data: 18-06-2014 r.

Rozkład czasu pracy (harmonogram, grafik) podany do wiadomości pracowników i obowiązujący pracodawca może zmieniać tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak konieczność znalezienia zastępstwa. Można też dokonać zmiany na wniosek pracownika – pod warunkiem że modyfikacja nie narusza przepisów o czasie pracy.

Stworzony i podany do wiadomości pracowników rozkład czasu pracy nie powinien być zmieniany. Chodzi bowiem o to, by pracownik miał pewność co do dni i godzin, w których zobowiązany jest pozostawać w dyspozycji pracodawcy, a co za tym idzie, w których dniach i godzinach korzysta z czasu wolnego od pracy.

 

Istnieją jednak okoliczności, które powodują faktyczną konieczność dokonania zmian w stworzonym i ogłoszonym harmonogramie czasu pracy. Dotyczy to jednak takich sytuacji, które pojawiają się w trakcie obowiązującego już harmonogramu stworzonego na dany okres i których pracodawca nie mógł przewidzieć, tworząc ten dokument.

Okolicznościami, które uzasadniają zmianę rozkładu czasu pracy w trakcie biegnącego okresu rozliczeniowego są w szczególności:

  • choroba pracownika powodująca konieczność zorganizowania dla niego zastępstwa,
  • skorzystanie przez pracownika z nieplanowanego wcześniej urlopu okolicznościowego powodujące konieczność zorganizowania za niego zastępstwa,
  • skorzystanie przez pracownika z urlopu na żądanie oraz konieczność zorganizowania dla niego zastępstwa,
  • skorzystanie przez pracownika z dnia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 oraz konieczność zorganizowania dla nieobecnego pracownika zastępstwa,
  • rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego (np. natychmiastowe w trybie dyscyplinarnym), na skutek czego pracodawca musi tak przeorganizować pracę pracowników, żeby przez cały konieczny czas zapewnić niezbędną obsadę stanowiskową.

W praktyce, oprócz powyższych okoliczności uzasadniających zmianę harmonogramu czasu pracy, zmianę harmonogramu dość często powoduje wniosek pracownika. Pojawia się jednak pytanie, czy taki stan rzeczy jest dopuszczalny. Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy wniosek pracownika nie może być uznany za szczególną okoliczność uzasadniającą zmianę harmonogramu czasu pracy, a co za tym idzie – nie może takiej zmiany powodować. Z prawnego punktu widzenia wszystko, co jest na korzyść pracownika, jest dopuszczalne, pod warunkiem jednak że nie narusza żadnych przepisów z zakresu prawa pracy. Moim zdaniem zmiana harmonogramu czasu pracy na wniosek pracownika jest zatem dopuszczalna, pod warunkiem jednak że nie powoduje naruszenia jakichkolwiek przepisów z zakresu czasu pracy.

Monika Wacikowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35127 )
Array ( [docId] => 35127 )