Pracownik samorządowy bez limitu godzin ponadwymiarowych

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 29-05-2014 r.

Niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu nie trzeba określać w umowie o pracę liczby godzin pracy, których przekroczenie uprawnia go do dodatkowego wynagrodzenia, jak za godziny nadliczbowe. Nie ma więc w ich przypadku obowiązku, który ciąży na pracodawcy zatrudniającym niepełnoetatowych pracowników „kodeksowych”.

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują, aby w przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy określić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie będzie uprawniać pracownika – oprócz normalnego wynagrodzenia – do dodatku jak za nadgodziny.

 

Opisanej zasady nie można jednak odnieść do pracowników samorządowych.

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje bowiem, według jego wyboru:

  • wynagrodzenie bez dodatku albo
  • czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że na wniosek pracownika, może on być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Pracownik samorządowy nie ma zatem prawa do dodatków za pracę nadliczbową. Dlatego też należy przyjąć, że tym bardziej nie ma prawa do dodatków za pracę ponadwymiarową, lecz nieprzekraczającą norm czasu pracy. Potwierdza to również stanowisko inspekcji pracy. A skoro tak, to nie ma potrzeby wpisywania mu w umowie limitu godzin płatnych jak nadliczbowe.

Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy: Z uwagi na brak możliwości wypłacania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych nie ma możliwości ustalenia limitów, powyżej których przysługiwałby taki dodatek.

stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 25 czerwca 2009 r.. GPP-433-4560-42/09/PE/RP

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34975 )
Array ( [docId] => 34975 )