Praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy

Kategoria: Czas pracy
Autor: Kostecka Anna
Data: 24-05-2012 r.

Może się okazać, że pracownik nie będzie mógł wykonać wyznaczonych zadań w normalnym czasie pracy. Wówczas pracownik będzie mógł wystąpić z roszczeniem o wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Prawo do tego dodatku będzie miał pracownik, jeżeli wina będzie po stronie pracodawcy (np. pracodawca nieprawidłowo określił liczbę zadań do wykonania i czas, w którym mają one być wykonane).

Z pracą w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy mamy do czynienia wtedy, kiedy został przekroczony normatywny czas pracy dla danego okresu rozliczeniowego czasu pracy (miesięczny okres rozliczeniowy). Można to zilustrować poniższym przykładem.

Pracodawca produkujący wyroby czekoladowe zatrudnił przedstawiciela handlowego. Pracownik od poniedziałku do piątku w związku z dużą ilością wyznaczonych zadań wykonuje pracę od rana do godzin popołudniowych. Aby uniknąć takiej sytuacji, kiedy pracownik będzie zmuszony świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca powinien w porozumieniu z pracownikiem tak ustalić wymiar zadań, aby przy dołożeniu należytej staranności możliwe było wykonanie ich w ramach podstawowych norm czasu pracy.

Pracownik musi mieć zapewnioną odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy. Z tym że o godzinach pracy, porach i dniach jej wykonywania decyduje pracownik, oczywiście mając na względzie wywiązywanie się z obowiązków, jakie zostały mu powierzone.

Jeżeli w danym miesiącu pracownik powinien przepracować 160 godzin, a przepracuje 200 godzin (pracownik wykazał, że zadania jakie zostały mu powierzone wymagały pracy przez większą ilość godzin), za 40 godzin należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem pracodawca za 40 godzin będzie musiał wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% wynagrodzenia.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25928 )
Array ( [docId] => 25928 )