Pracownik może pracować przez określoną liczbę dni w miesiącu

Kategoria: Czas pracy
Data: 19-12-2012 r.

Przygotowując harmonogram czasu pracy pracowników należy zwrócić uwagę nie tylko na prawidłowo obliczony wymiar czasu pracy. Podwładny nie może bowiem pracować przez więcej dni w okresie rozliczeniowym niż wynika to z zasad opisanych w Kodeksie pracy.

Obliczanie wymiaru czasu pracy na 2013 r. powinno odbyć się według zasad zawartych w art. 130 Kodeksu pracy. W związku z tym należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostających do końca okresu rozliczeniowego, które przypadają od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystające;
  • odjąć od powyższego iloczyny liczbę świąt przypadających w dniach od poniedziałku do soboty. Od 8 sierpnia 2012 r. obowiązuje znowu zasada, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiaru czasu pracy. Dzień ten jest bowiem dniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11). Wracamy więc do zasad obowiązujących przez 1 stycznia 2011 r.

Ważnym elementem prawidłowego zaplanowania czasu pracy w 2013 r. pracowników jest także ustalenie maksymalnej liczny dni pracy w danym okresie rozliczeniowym.

W tym celu należy podzielić obliczony wymiar czasu pracy, przez 8 godzin, niezależnie od przyjętego w firmie systemu czasu pracy.

Maksymalna liczba dni pracy w poszczególnych miesiącach 2013 r.

Miesiąc

Obliczenia

Maksymalna liczba dni pracy

Styczeń 2013 r.

176 godzin : 8 godzin

22 dni

Luty 2013 r.

160 godzin : 8 godzin

20 dni

Marzec 2013 r.

168 godzin : 8 godzin

21 dni

Kwiecień 2013 r.

168 godzin : 8 godzin

21 dni

Maj 2013 r.

160 godzin : 8 godzin

20 dni

Czerwiec 2013 r.

160 godzin : 8 godzin

20 dni

Lipiec 2013 r.

184 godziny : 8 godzin

23 dni

Sierpień 2013 r.

168 godzin : 8 godzin

21 dni

Wrzesień 2013 r.

168 godzin : 8 godzin

21 dni

Październik 2013 r.

184 godziny : 8 godzin

23 dni

Listopad 2013 r.

152 godziny : 8 godzin

19 dni

Grudzień 2013 r.

160 godzin : 8 godzin

20 dni

Podstawa prawna:

  • art. 128 § 3 pkt 2, art. 130, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Ewelina Tusińska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26040 )
Array ( [docId] => 26040 )