Pracownik może wykorzystać przerwę w czasie pracy w dowolny sposób

Kategoria: Czas pracy
Data: 31-01-2013 r.

Pracownik, który pracuje przez min. 6 godzin w dobie ma prawo do tzw. przerwy śniadaniowej, która w całości wliczana jest do czasu pracy. Podwładny decyduje o tym, co będzie robił w trakcie czasu wolnego. Niemniej pracodawca może, w pewnym zakresie, ograniczyć tą dowolność.

W sytuacji gdy czas pracy dużej części pracowników wynosi min. 6 godzin dziennie może się okazać, że wszyscy pracownicy będą chcieli wykorzystać przerwę śniadaniową w tym samym czasie. Kwestia staje się szczególnie problematyczna w tych zakładach, w których ważna jest określona obsada pracowników. Dlatego też, aby uniknąć kłopotów, pracodawca może czas wykorzystania 15-minutowej przerwy śniadaniowej uregulować w wewnątrzzakładowych przepisach, np. w regulaminie pracy. W takim dokumencie można określić, którzy pracownicy (grupy pracowników) korzystają z uprawnień w której godzinie.

Przykład:

Pracodawca prowadzi punkt pocztowy. Na sali ważne jest, aby była czynna stała liczba okienek do obsługi Klientów. W związku z tym w regulaminie pracy wskazał określone godziny, w których pracownik w danym okienku może skorzystać z przerwy. Dzięki temu ma pewność, że określona liczba okienek będzie zawsze otwarta.

W sytuacji, gdy pracodawca nie określi w jakich godzinach pracownicy mają korzystać z przerwy, będą oni mogli odpoczywać w dowolnym czasie.

Uprawnienie pracownika

Przerwa śniadaniowa jest dla pracowników. Mogą ją wykorzystywać w wybrany przez siebie sposób. Jeżeli nic innego nie będzie wynikać z przepisów wewnętrznych, pracownik będzie mógł np. opuścić zakład pracy i udać się do pobliskiego sklepu – o ile zdąży wrócić w kodeksowych 15-minutach.

Niemniej jednak, w przepisach wewnętrznych można ograniczyć sposób wykorzystania przerwy. Można przykładowo wprowadzić zakaz wychodzenia poza teren zakładu, argumentując to bezpieczeństwem pracowników.

Podstawa prawna:

  • art. 134, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26061 )
Array ( [docId] => 26061 )