Przy udzielaniu przerwy liczy się faktyczny a nie planowany czas pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 01-02-2013 r.

Pracownikowi, który w danej dobie pracuje co najmniej 6 godzin należy się 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Przysługuje ona wszystkim pracownikom, którzy w danej dobie przepracują wymaganą liczbę godzin. Na prawo do przerwy nie ma bowiem wpływu część etatu na jaką zatrudniony jest pracownik. Jeżeli tylko w danym dniu pracuje przez 6 godzin – ma prawo do przerwy.

Przepis wprowadzający przerwę w czasie pracy mówi wyraźnie o tym, że pracownik ma pracować w danej dobie określoną liczbę godzin, a nie że ma mieć zaplanowany taki czas pracy. Jeżeli więc pracownik ma w harmonogramie czasu pracy zaplanowane np. 4 godziny, a musi zostać w pracy dłużej (min. 6 godzin) – przerwa mu się należy. Ważny jest bowiem rzeczywisty czas pracy a nie harmonogram.

Przerwa nie może skracać pracy

Tzw. 15-minutowa przerwa śniadaniowa jest wliczana do czasu pracy. Powinna być wykorzystana w trakcie pracy, gdyż ma na celu spożycie posiłku lub krótki odpoczynek. Dlatego też przerwa nie powinna być wykorzystywana w ten sposób, że pracownik rozpocznie później pracę lub ją wcześniej zakończy. Przerwa udzielana w ten sposób straci swój cel.

Przykład:

Pracownik miał zaplanowaną pracę na 4 godziny. Okazało się jednak, że ze względu na potrzeby pracodawcy musiał zostać dłużej w pracy. Pracodawca polecił mu pracę na kolejne 2 godziny. Ponieważ pracownik spieszył się do domu, poprosił aby zakończył pracę po 5 godzinach i 45 minutach argumentując, że i tak przysługuje mu 15 minutowa przerwa, podczas której swobodnie może zarządzać swoim czasem. Pracodawca nie powinien zgodzić się na taką prośbę.

Pracownik oczywiście może wykorzystać przerwę pod koniec dniówki, nie może jednak wyjść wcześniej do domu.

Nieudzielenie 15-minutowej przerwy lub wprowadzenie przerwy krótszej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 134, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26063 )
Array ( [docId] => 26063 )