Rozliczenie rekompensaty za pracę w niedzielę w systemie zadaniowym

Kategoria: Czas pracy
Data: 21-02-2013 r.

Wyznaczenie pracownikom zadań niemożliwych do spełnienie w normalnym czasie pracy jest naruszeniem przepisów o czasie pracy i uzasadnia roszczenie pracownika o ustalenie wynagrodzenia odpowiadającego faktycznie wykonanej pracy, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

W systemie zadaniowym to pracownik decyduje o dniach i godzinach pracy. W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy oraz godziny w jakich w ciągu dnia będzie pracę wykonywał.

Niemniej jednak pracodawca powinien tak ustalić zadania, aby czas ich wykonania nie powodował naruszenia powszechnie obowiązujących norm czasu pracy.

 

Powyższe nie wyłącza jednak zasad rozliczania wykonywanej przez pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy w niedzielę. Zawarta w art. 1519 § 2 Kodeksu pracy definicja pracy w niedzielę, pod warunkiem, że nie została zmodyfikowana w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych, obowiązuje każdego pracownika niezależnie od systemu czasu pracy w jakim jest zatrudniony. 

 

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w systemie zadaniowym. Od kilku tygodni pracodawca powierza mu tyle zleceń, że aby ze wszystkim zdążyć rozpoczyna on pracę w poniedziałek o godzinie 4.00. W takiej sytuacji praca przypadającą pomiędzy godziną 4.00 a 6.00 (w braku odmiennych regulacji) stanowi pracę w niedzielę. Z tytułu takiej pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi cały dzień wolny od pracy bądź wypłacić wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za 2 godziny pracy w tym dniu.

Można zmodyfikować czas trwania niedzieli

Aby tak się nie działo pracodawca może, w sposób odmienny od kodeksowego, określić godziny trwania niedzieli i święta. Ponieważ przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie, pracodawca może określić godziny trwania niedziel i świąt dowolnie, byleby godzina ich rozpoczęcia przypadała jeszcze w tych dniach.

 

Przykład:

Pracodawca, który nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy, może w obwieszczeniu określić, iż w jego zakładzie pracy za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 4.00 w tym dniu a godziną 4.00 w dniu następnym.  

 

Niemniej jednak pracodawca nie może ustalićżnych godzin trwania niedzieli czy święta dla poszczególnych pracowników czy grup. Pracodawca decydując się na określenie granic czasowych niedzieli musi zrobić to jednolicie dla całego zakładu pracy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 140, art. 1519, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

Joanna Kaleta

aplikant adwokacki

 

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26076 )
Array ( [docId] => 26076 )