Rozliczenie rekompensaty za pracę w niedzielę w systemie zadaniowym

Kategoria: Czas pracy
Data: 13-02-2013 r.

Wyznaczenie pracownikom zadań niemożliwych do spełnienie w normalnym czasie pracy jest naruszeniem przepisów o czasie pracy i uzasadnia roszczenie pracownika o ustalenie wynagrodzenia odpowiadającego faktycznie wykonanej pracy, z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

W systemie zadaniowym to pracownik decyduje o dniach i godzinach pracy. W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy oraz godziny w jakich w ciągu dnia będzie pracę wykonywał.

Niemniej jednak pracodawca powinien tak ustalić zadania, aby czas ich wykonania nie powodował naruszenia powszechnie obowiązujących norm czasu pracy.

Powyższe nie wyłącza jednak zasad rozliczania wykonywanej przez pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy w niedzielę. Zawarta w art. 1519 § 2 Kodeksu pracy definicja pracy w niedzielę, pod warunkiem, że nie została zmodyfikowana w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych, obowiązuje każdego pracownika niezależnie od systemu czasu pracy w jakim jest zatrudniony.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w systemie zadaniowym. Od kilku tygodni pracodawca powierza mu tyle zleceń, że aby ze wszystkim zdążyć rozpoczyna on pracę w poniedziałek o godzinie 4.00. W takiej sytuacji praca przypadającą pomiędzy godziną 4.00 a 6.00 (w braku odmiennych regulacji) stanowi pracę w niedzielę. Z tytułu takiej pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi cały dzień wolny od pracy bądź wypłacić wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za 2 godziny pracy w tym dniu.

Można zmodyfikować czas trwania niedzieli

Aby tak się nie działo pracodawca może, w sposób odmienny od kodeksowego, określić godziny trwania niedzieli i święta. Ponieważ przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie, pracodawca może określić godziny trwania niedziel i świąt dowolnie, byleby godzina ich rozpoczęcia przypadała jeszcze w tych dniach.

Przykład:

Pracodawca, który nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy, może w obwieszczeniu określić, iż w jego zakładzie pracy za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 4.00 w tym dniu a godziną 4.00 w dniu następnym.

Niemniej jednak pracodawca nie może ustalićżnych godzin trwania niedzieli czy święta dla poszczególnych pracowników czy grup. Pracodawca decydując się na określenie granic czasowych niedzieli musi zrobić to jednolicie dla całego zakładu pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 140, art. 1519, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta, aplikant adwokacki

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26072 )
Array ( [docId] => 26072 )


Array ( [docId] => 26072 )