W firmie powinien obowiązywać jeden limit godzin nadliczbowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 01-01-2013 r.

Praca w godzinach nadliczbowych, ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, nie może przekraczać 150 godzin w ciągu roku. Pracodawca może jednak zwiększyć tą liczbę. Nie powinien on jednak wprowadzać kilku limitów dla poszczególnych grup pracowników.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zasadniczo, liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać 150 w ciągu roku.

Ograniczenie to nie dotyczy godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej lub usuwaniem awarii. Z tych powodu pracownicy mogą świadczyć pracę nadliczbową w wyższym wymiarze.

Niemniej jednak w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż wyżej określona.

Maksymalna liczba do jakiej można podwyższyć 150-godzinny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym wyznaczona jest pośrednio przez maksymalny 48-godzinny tygodniowy limit pracy. Oznacza to, że limit godzin nadliczbowych w żadnym wypadku nie może przekroczyć 416 godzin na dany rok kalendarzowy (52 tyg. w roku x 8 godz.).

 

Różne grupy, ten sam limit

Przepisy Kodeksu pracy nie zakazują wprost wprowadzenia u jednego pracodawcy kilku limitów pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników. Niemniej jednak patrząc na konstrukcję przepisów dotyczących tej kwestii można wyciągnąć wniosek, iż u jednego pracodawcy powinien obowiązywać jeden limit pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym.

Ponadto za takim stanowiskiem przemawia również fakt, iż odmienne określenie limitu pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników może wpływać na różne traktowanie pracowników w zakresie ich prawa do ochrony.

Z tych też względów, podwyższenie limitu godzin pracy nadliczbowej w roku kalendarzowym powinno dotyczyć wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników (a nie jedynie wybranej ich grupy).

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 3 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26046 )
Array ( [docId] => 26046 )