Wypłata dodatku za niedzielną pracę

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-02-2014 r.

Praca w niedzielę jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach i pracownik powinien otrzymać za nią inny dzień wolny od pracy. Dopiero, jeśli taki sposób rekompensaty nie jest możliwy, pracodawca może wypłacić dodatek.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  • w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeżeli jest to niemożliwe

  • do końca okresu rozliczeniowego.

Jeżeli jednak w niedzielę pracownik ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy przepracowałby np. 10 godzin, to rekompensata dniem wolnym dotyczyłaby jedynie 8 godzin. Pozostałe 2 godziny byłyby rekompensowane jako godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Dopiero w trzeciej kolejności, tzn. w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy we wskazanych terminach, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeks pracy (100%), za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Skoro dodatek do wynagrodzenia przysługuje dopiero wówczas, gdy nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego w obu terminach wskazanych w przepisach , to nie można w każdym przypadku od razu w ten sposób zrekompensować pracy w niedzielę. Ta forma rekompensaty jest zastępczą wobec udzielenie wolnego dnia i powinna być traktowana jako wtórna. Podstawową zasadą powinno być zapewnienie pracownikowi prawa do należytego wypoczynku, przy zachowaniu podstawowej zasady jaką jest przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy. Brak zapewnienia dnia wolnego burzy tę zasadę. Takie niezachowanie przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest wprawdzie przez art. 15111 § 3 Kodeksu pracy dopuszczone, ale jako swoiste odstępstwo od reguły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33926 )
Array ( [docId] => 33926 )