Za kilka godzin pracy w sobotę - cały dzień wolny

Kategoria: Czas pracy
Data: 27-02-2014 r.

W zamian za pracę w wolną sobotę pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi cały dzień wolny od pracy. Przepisy nie precyzują jednak czy wymiar czasu pracy zaplanowany na ten dzień musi odpowiadać liczbie godzin, jaką pracownik przepracował w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Jeżeli zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, to pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 Kodeksu pracy (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych, tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w tym dniu przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Dnia wolnego należy udzielić pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Udzielenie pracownikowi dnia wolnego, w ramach którego miał przepracować mniejszą liczbę godzin niż ta, którą przepracował w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy może spowodować, że z końcem okresu rozliczeniowego pracownik wypracuje większą niż przewidziana liczbę godzin.

Z drugiej natomiast strony, jeżeli wymiar czasu wolnego udzielonego pracownikowi będzie wyższy od liczby godzin przepracowanych w dniu wolnym, dojdzie do sytuacji niewypracowania przez pracownika pełnego obowiązującego go w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy.

Jeśli pracownik, korzystając z dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, nie wypracuje pełnego obowiązującego go wymiaru czasu pracy (ze względu na wyższy wymiar godzin zaplanowany do przepracowania w dniu wolnym za pracę w sobotę) nie może powodować obniżenia należnego pracownikowi wynagrodzenia za pełen miesięczny wymiar czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34001 )
Array ( [docId] => 34001 )


Array ( [docId] => 34001 )