Zmiana harmonogramu czasu pracy ustalonego na dany okres rozliczeniowy

Kategoria: Czas pracy
Data: 13-11-2012 r.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy raz ustalony harmonogram czasu pracy nie powinien być zmieniany. Ewentualne roszady możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że harmonogram czasu pracy należy tworzyć na pełne okresy rozliczeniowe. Planowanie czasu pracy na okresy krótsze musi być podyktowane szczególnymi okolicznościami lub musi wynikać wprost w przepisów.

Natomiast zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie trwającego już okresu rozliczeniowego są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach określonych w zakładowych źródłach prawa pracy oraz w przepisach Kodeksu pracy.

Przykład:

Pracownik w przepisach wewnętrznych ustalił, że choroba pracownika uzasadnia zmianę harmonogramu czasu pracy i jest podstawą do ułożenia dla innego pracownika lub innych pracowników nowych grafików czasu pracy. Taki zapis będzie prawidłowy.

Zgodnie ze stanowiskiem PIP, okolicznością uzasadniającą zmianę obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym harmonogramu czasu pracy będą zatem okoliczności uniemożliwiające wykonywanie pracy zgodnie z planem, których pracodawca nie mógł przewidzieć na etapie jego układania.

Szczególne przypadki umożliwiające zmianę harmonogramu powinny być wymienione w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych (np. regulaminie pracy lub w obwieszczeniu).

Istnieją też przesłanki kodeksowe

Konieczność zmiany harmonogramu czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego może także wynikać z Kodeksu pracy. Przesłanką mogą być np. przepisy dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty czasem wolnym od pracy czy też dotyczące możliwości polecania pracownikom pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w niedzielę czy w święta.

Podstawa prawna:

art. 81 Kodeksu pracy

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25989 )
Array ( [docId] => 25989 )