Kiedy można przerwać urlop macierzyński

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Pracownica może przerwać urlop macierzyński i wrócić do firmy po upływie 14 tygodni wykorzystanego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

Ile wynosi urlop macierzyński

Kobieta zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do urlopu macierzyńskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu jest uzależniony od ilości dzieci urodzonych w czasie jednego porodu.
I tak, w przypadku urodzenia:

  • jednego dziecka - kobiecie przysługuje 20 tygodni,
  • dwójki dzieci - kobiecie przysługuje 31 tygodni,
  • trojki dzieci - kobiecie przysługuje 33 tygodnie.

W razie urodzenia czwórki dzieci pracownica ma prawo do 35 tygodni urlopu. Najwyższy wymiar urlop, jaki może przysługiwać pracownicy wynosi 37 tygodni, w przypadku urodzenia pięciu lub większej liczby dzieci.

Kiedy pracownica może przerwać urlop macierzyński

Zatrudniona na umowę o pracę kobieta (pracownica) nie musi wykorzystywać całego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Zatem ma ona obowiązek wykorzystać 14 tygodni urlopu. Z tej obowiązkowej części urlopu nie może zrezygnować.

Pracownica najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy musi swojemu pracodawcy zgłosić pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.

Urlop pracownika-ojca wychowującego dziecko

Jeżeli pracownica zrezygnuje z części urlopu niewykorzystaną części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko. Pracownik ma obowiązek w związku z tym złożyć swojemu pracodawcy wniosek na piśmie. Przysługujący ojcowi urlop powinien przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

W powyższej sytuacji pracownica musi dołączyć do wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26633 )
Array ( [docId] => 26633 )