Obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego

Data: 16-01-2013 r.

Pracownik może zawnioskować o obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Wykonywanie pracy na część etatu w takiej sytuacji powoduje jednak, że z pracownikiem trzeba ustalić jeszcze kwestie związane m.in. z wysokością wynagrodzenia, pracą nadliczbową czy nowymi godzinami pracy.

Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, może złożyć wniosek o obniżenie swojego wymiaru czasu pracy. Obniżenie takie może nastąpić maksymalnie do 1/2 etatu i trwać w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać ze wspomnianego urlopu. Taki wniosek pracodawca ma obowiązek uwzględnić.

Większość pracowników uważa, że w takiej sytuacji nie ma już konieczności zmieniania umowy – sam wniosek pracownika wystarczy. Nie może tu bowiem być mowy o porozumieniu stron, skoro pracodawca musi przyjąć wniosek o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego od pracownika.

Trzeba ustalić wynagrodzenie

Po złożeniu przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru etatu powstają pewne praktyczne kwestie do rozstrzygnięcia. Na przykład pracodawca powinien określić datę, od której pracownik będzie wykonywał pracę w obniżonym wymiarze. Poza tym konieczne jest ustalenie dokładnej wysokości wynagrodzenia pracownika (czy będzie ono proporcjonalne do obniżenia etatu, czy też może wyższe).

Pozostaje także kwestia godzin ponadwymiarowych

Zawarcie umowy z pracownikiem niepełnoetatowym wiąże się jeszcze dodatkowy obowiązek. Strony muszą określić liczbę godzin ponadwymiarowych wynagradzanych na zasadach pracy nadliczbowej. Z tych powodów warto, niezależnie od wniosku pracownika, zawrzeć porozumienie zmieniające umowę o pracę – w zakresie wymagającym dodatkowego wyjaśnienia.

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 5, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Autor: Jakub Ziarno
Opracowanie redakcyjne:
Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26676 )
Array ( [docId] => 26676 )