Praca podczas wychowawczego daje prawo do zasiłku chorobowego

Data: 01-01-2013 r.

Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę w ograniczonym zakresie. Jeżeli w trakcie wykonywania tej pracy zachoruje – ma prawo do zasiłku.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

  1. urlopu bezpłatnego;
  2. urlopu wychowawczego;
  3. tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Praca na wychowawczym jest dozwolona

W trakcie urlopu wychowawczego pracownica może podjąć zatrudnienie – zarówno u swojego jak i innego pracodawcy. Warunkiem jest, aby praca ta wciąż pozwalała na osobiste zajmowanie się dzieckiem. Uznaje się, że praca na część etatu nie wyklucza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W sytuacji, gdy pracownica zachoruje w trakcie trwania urlopu wychowawczego – nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Niemniej jednak, jeżeli zachoruje co prawda w trackie tego urlopu, ale będzie na nim dodatkowo wykonywać pracę – ma prawo do świadczeń.

Przykład

Pracownica do 27 listopada przebywa na urlopie wychowawczym. Od 15 października jest zatrudniona dodatkowo na 1/8 etatu. Zatrudnienie to trwa 27 listopada, czyli do dnia powrotu z urlopu wychowawczego do pracy na cały etat.

W związku z tym należy jej wypłacić następujące świadczenia:

  • za okres od 21 do 27 listopada – wynagrodzenie chorobowe z 1/8 etatu,
  • od 28 listopada do 2 grudnia – wynagrodzenie chorobowe z całego etatu.

Podstawa prawna:

  • art. 6, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 1862 ustawy z 25 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26675 )
Array ( [docId] => 26675 )