Rozwiązanie umowy nie wpływa na zasiłek macierzyński

Data: 17-12-2012 r.

Pracownica, która urodziła dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy, nawet za porozumieniem stron, nie odbiera jej prawa do tego świadczenia. Pracownicy będzie należał się także zasiłek podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, o ile o niego zawnioskuje.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. urodziła dziecko,
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.

Okresem ubezpieczenia chorobowego jest okres, przez który trwał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie albo miało miejsce zwolnienie z tego obowiązku (np. okres choroby).

W sytuacji, gdy pracownica urodzi dziecko w trakcie podlegania ubezpieczeniom, a następnie obowiązek taki wygaśnie to będzie ona wciąż miała prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres określony w Kodeksie pracy, czyli np. przez pozostałą część 20 tygodniu urlopu macierzyńskiego, w sytuacji gdy urodziła jedno dziecko. Jeżeli pracownica wystąpi o dodatkowy urlop macierzyński – to zasiłek będzie się jej należał także za ten okres.

Porozumienie stron jest zawsze możliwe

W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica jest chroniona przed zwolnieniem. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym czasie rozwiązać z nią umowę na podstawie porozumienia stron. Z taką inicjatywą może wystąpić zarówno pracownica jak i pracodawca. Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia – umowa rozwiąże się w uzgodnionym terminie. Nie ma przy tym znaczenia, że termin rozwiązania umowy będzie przypadał na czas urlopu macierzyńskiego.

Wypłatę zasiłku przejmie ZUS

Niezależnie od tego, z jakie przyczyny i w jakim trybie nastąpi rozwiązanie umowy, pracownica nie straci prawa do zasiłku macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego – o ile o niego zawnioskuje. W takiej sytuacji, wypłatę zasiłków przejmuje ZUS.

O dodatkowy urlop macierzyński pracownica powinna zawnioskować. Może złożyć odpowiednie dokumenty już bezpośrednio do ZUS, albo przed rozwiązaniem umowy jeszcze do pracodawcy, gdyż ten będzie miał obowiązek przekazania do zakładu ubezpieczeń dokumentów, na podstawie których wypłacał zasiłki.

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego uprawnienia. Zasada ta dotyczy jednak pracowników. W przypadku osoby, która nie jest już pracownikiem, wystarczy, że odpowiedni wniosek złoży do ZUS przed rozpoczęciem korzystania z tego zasiłku.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 177 § 1, art. 180 § 1, art. 1821 § 1 ustawy z 25 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26672 )
Array ( [docId] => 26672 )