Akta osobowe pracownika bez kopii jego dowodu osobistego

Data: 07-11-2013 r.

Pracodawca nie może przechowywać w aktach osobowych pracownika ksera jego dowodu osobistego, chyba że uzyska na to pisemną zgodę pracownika. Pracownik powinien jedynie okazać dowód do wglądu, jeżeli zażąda tego pracodawca.

Przepisy Kodeksu pracy dokładnie określają rodzaj danych, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika.

Podpisany kwestionariusz

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo zażądać udokumentowania tych danych.

Przekazanie danych osobowych pracownika następuje w drodze wypełnienia kwestionariusza osobowego, który występuje w dwóch postaciach:

  • dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz

  • dla pracownika.

W kwestionariuszach kandydat i pracownik potwierdzają zgodność podanych danych osobowych z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości wskazując jego serię, numer oraz organ, który wydał dokument. Pracodawca ma prawo zażądać złożenia takich kwestionariuszy i przechowywać je w aktach osobowych pracownika. Formalnie nie ma natomiast podstaw do tego, aby w aktach osobowych przechowywać ksero dowodu osobistego pracownika.

Tylko do wglądu

Pracownik powinien okazać dowód do wglądu, jeżeli zażąda tego pracodawca celem potwierdzenia podanych danych. Natomiast kserowanie dowodu wymagałoby uzyskania dodatkowej zgody pracownika, dla celów dowodowych, wyrażonej na piśmie zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych pracownika w konkretnym celu, tj.: np. przechowywania w aktach osobowych. Dowód osobisty zawiera bowiem dane wykraczające poza zakres informacji wymienionych w Kodeksie pracy, jakich od pracownika może żądać pracodawca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26832 )
Array ( [docId] => 26832 )