Czasowe polecenie innych zadań – na określonych warunkach

Data: 17-08-2014 r.

Pracodawca może na krótki okres przesunąć pracownika na inne stanowisko bez stosowania wypowiedzenia zmieniającego. Artykuł 42 § 4 Kodeksu pracy zezwala bowiem na taką zmianę rodzaju pracy w drodze polecenia służbowego, jeżeli odpowiada to kwalifikacjom pracownika, nie powoduje obniżenia jego pensji, a powierzenie następuje maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym. Musi to być jednak podyktowane uzasadnionymi potrzebami firmy.

Pracodawca ma prawo stosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy (kp) zawsze, gdy jest to podyktowane jego uzasadnioną potrzebą, czyli np. jeśli może to zapobiec:

  • dezorganizacji normalnego toku pracy w zakładzie czy

  • wystąpieniu szkody w mieniu pracodawcy.

Oceny, czy występuje uzasadniona potrzeba, dokonuje się zawsze w konkretnych okolicznościach. Taką decyzję pracodawca powinien dobrze rozważyć, aby uniknąć problemów przed sądem pracy. Pracownik ma bowiem prawo zakwestionować polecenie wykonywania innej pracy niż umówiona, dowodząc, że jest nieuzasadnione.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pracownik ma prawo kwestionować twierdzenie, że powierzenie mu okresowo innej pracy niż określona w umowie o pracę jest podyktowane uzasadnionymi potrzebami zakładu pracy (art. 42 § 4 kp) i okoliczność ta podlega ocenie (…) sądu. Jeżeli jednak kwestionując tę okoliczność, zaprzestaje świadczenia pracy, a twierdzenia swojego nie udowodni, wówczas ponosi konsekwencje swojego postępowania (wyrok SN z 18 sierpnia 1976 r., I PR 103/76, PiZS 1978/11/60).

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35523 )
Array ( [docId] => 35523 )


Array ( [docId] => 35523 )